تاریخ درج خبر : 1392/06/09
کد خبر : ۷۰۷۱۹
+ تغییر اندازه نوشته -

اتحادکم سابقه نخبگان استان

خردادبازهم تاریخی شد.خرداداما این بار معتدل بود.شمیم اعتدال دربیست وچهارمین روز از خردادنود ودو فضای کشوررامطبوع کردوبا روی کارآمدن دولت تدبیر و امید موجی ازاتحاد وهمدلی ایران را در برگرفت. در کهگیلویه وبویراحمد نیز این شمیم وزیدن گرفت واین جو حاصل شد. مردم استان از کهگیلویه وگچساران تا بویراحمد ودنا امیدوارشدند به تدبیر نخبگانشان. نخبگان استان نیزتدبیرنموده اند واین بار با اتحاد کم سابقه اشان گویی کمر همت بسته اند به برداشتن گامهای بزرگ درراه استان غنی ومردم غیورشان. نماینده فعلی وقبلی ،چپ وراست آن روزها واصلاح طلب واصولگرای این روزها فارغ ازمرزبندی های جناحی ,مدبرانه در کنارهم فضای اعتدال رابرگزیده اند واین باربرادرانه نیت کردند تا همدل وهمراه تر ازهمیشه یک صدا اعتلای استان محرومشان را فریاد زنند. نخبگان وسیاسیون استان ,چه آنها که دراستان خاضعانه خدمت می کنند و چه آنها که این روزها به سبب ظرفیت هاشان در سطح ملی مسولیت دارند,یکپارچه دل در گرو توسعه و پیشرفت دیارشان بسته اند و فکر وذکرشان همه سرزمین پدریشان شده است. نخبگان استان این روزها دست در دست هم داده اند و به کمال آگاه اند که استان محروم کهگیلویه وبویراحمد این روزها کارسیاسی را برنمی تابد وکینه وکدورت را به هیچ وجه پاسخ نمی گوید ,مردمشان بی صبرانه منتظرند تا نظاره گر حرکت به سوی توسعه وپیشرفت استان به دست فرزندانشان باشند. و لذا نخبگانی که نخبگی شان محصول همت ونیت پاک همیشگیشان است این روزها دغدغه ای جز مردم واستانشان ندارند. دراین میان اما گروهی ظاهراجهت گیری متفاوتی با مردم و فرزندانشان دارند.اکنون ودر این شرایط حساس عده ای معلوم الهویه ومجهول الطریق نیت کرده اند تا فضای زلال بوجودآمده را گل آلود نمایند.ایشان با توجه به ضعف ها وعقده های درونیشان مدتی است به هرحربه ای متوسل می شوند تا حلقه محکم وحدت وهمبستگی مردم ونخبگان استان را خدشه دار کنند. سعی در ایجاد اختلاف دارند ,شایعه پراکنی می کنند,علیه سیاسیون وچهره های استان گزارش می نویسند,تاریخ را تغییر می دهند ,گذشته نزدیک را گستاخانه تخریف می کنند واین روزها چه وقیحانه سرحد وگرمسیر استان را ازهم تفکیک می کنند وچه مغرضانه می خواهند کدورت ایجاد نمایند. باواکاوی در نوشته ها ی این قشر به راحتی می توان به این حقیقت پی برد که این تلاش مزبوحانه برای ایجاد هیاهو وبه وجودآوردن اختلاف صرفا ریشه در حسادت ها ,عقده ها وکمبودهای این گروه برای به حساب آمدن و درزمره دوستان قرار گرفتن دارد. نا گفته واضح است که هم مردم وهم نخبگان بهایی جز نیشخند به قلم فرسایی این دسته نخواهندداد وسزایشان جزسوختن درآتش جهل وبدنیتیشان نخواهد بود…

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

پربازديد