سایت استان: شاید چندین سال اخیر دغدغه باغداران استان به ویژه گرمسیرنشینان، سرمازدگی مرکبات باشد، که خسارات جبران ناپذیری به باغات کشاورزان می زند، که با پیشگیری می شود از این خسارات کم کرد.

با رسیدن فصل زمستان و کاهش دما خطر سرمازدگی برای مرکبات قابل پیش بینی می باشد. بیشترین خسارت سرمازدگی در استان کهگیلویه و بوایراحمد در شهرستان های باشت و گچساران در چند سال اخیر گزارش شده است.

سرمازدگی و یخبندان

سرمازدگي پديده اي است كه درجه حرارتهاي پايين سبب ايجاد خسارت و يا از بين رفتن اندامهاي گياهي مي شود. اين عارضه در درختان ميوه در فصل زمستان و يا اوايل بهار حادث مي شود و هر ساله خسارتهاي زيادي بر جاي مي گذارد.بر اساس آمارهاي ارائه شده تنها حدود 10 درصد از كل زمين هاي قابل كشت دنيا ممكن است بدون تنش سرمازدگي باشند.

سرمازدگی و یخبندان و راهکارهای مبارزه با آن

1- روشهای غیر فعال(دراز مدت): به کلیه فعالیت هایی که از زمان کاشت تا برداشت در مزرعه برای کاهش خسارت سرمازدگی انجام می شود را مقابله غیر فعال گویند.

-2 روشهای فعال ( کوتاه مدت) روشهای فعال مقابله با سرمازدگی انتخاب محل مناسب کاشت نوع خاک انتخاب پایه های مقاوم مدیریت کوددهی گیاه مدیریت کف مزرعه استفاده از تنظیم کننده های رشد گیاهی رنگ کردن تنه درخت

روشهای فعال در زمان بروز سرما برای مقابله با سرما زدگی

1- کنترل سرمای بهاره توسط بخاری ها

2- استفاده از دود

3- آب پاش ها

4- پیش بینی وقوع سرما واحتمال خطر سرمازدگی

5- روش حفاظت به وسیله پوشش

6- یکی از جدیدترین روش های مبارزه با این عارضه که جدیداً به بازار معرفی شده است استفاده از ضد یخ طبیعی کراپ می باشد که به تازکی معرفی شده و کاملا موثر بوده.

.

* قائم خردمند * کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی و ناظر شبکه مراقبت گیاه پزشکی