تاریخ درج خبر : 1392/07/09
کد خبر : ۹۷۵۷۸
+ تغییر اندازه نوشته -

“راهی به رهایی”

سایت استان: سیدعلی تفضلی

(ali.tafazoli@gmail.com)

آیا راهی برای رفع یا کاهش محرومیت وجود دارد؟
یکی از شاه بیت های سخنان مسئولین استانی و کشوری در در این 24 سال محرومیت زدایی است. به اعتراف مسئولین استان ،علی رغم تخصیص اعتبارات قابل توجه ،استان از حیث توسعه درقیاس با دیگر استانها در پایین ترین رده قرار دارد.چرا؟
مطالب زیردرجستجوی پاسخی برای چرایی این وضعیت است.پیش ازاین ادعا کرده بودم که منشا محرمیت استان درونی است.موارد متعددی به عنوان مصادیق تایید کننده این ادعا وجود دارد.

 

عکس: حسن غفاری

عکس: حسن غفاری

 

جهت توجه دقیق تر دومورد به اشاره بیان می شود:
در دوره سازندگی بخش قابل توجهی تسهیلات بانکی در راستای رفع محرومیت به این استان تخصیص داده شده.تا جایی که اطلاع دارم همه آن جذب شد.اما نتایج حاصله به نسبت میزان منابع مالی تخصیص داده شده، بسیار ناچیز بود.چرا؟
اغلب ما می دانیم برخی اشخاص که در ادارات دولتی شاغلند،با استفاده از واسطه های متعدد ونذر و حتی رشوه به سازمان های دولتی راه یافته اند.اما به محض اشتغال به کار نارضایتی خود را از طرق مختلف مانند کم کاری،کارشکنی و معطل کردن ارباب و رجوع علنی می کنند.چرا؟
البته چنین مواردی مختص استان نیست.اما به نظر می رسد میزان آن در استان بیشتر است.علاوه براین آثار منفی آن بر فرایند محرومیت زدایی عمیق تر و گسترده تر است.
اگربه محرومیت زدایی باور داریم، اگر زدودن محرومیت را ارزش می دانیم،اگر این ارزش عنصری از فرهنگ ما باشد،اگراین فرهنگ در روابط اجتماعی ما تجلی یابد،و اگر این روابط ساختمند شوند، لاجرم می توان در این راه بطور موثر گام نهاد.این همه در پرتو اندیشه های علم میسراست.
براساس اندیشه های جامعه شناختی،اگر ایده اى وارد جریان تعامل نشود ، ایده مشترک میان اشخاص نخواهد شد و اگر ایده اى میان اشخاص مشترک نباشد ، عنصرى از فرهنگ یا خرده فرهنگ گروه ، اجتماع یا جامعه نخواهد بود . اگر ایده اى، عنصرى از خرده فرهنگ یا فرهنگ نباشد ، از حمایت الزام هاى گروهى برخوردار نمى شود . اگر ایده اى از حمایت الزام هاى اجتماعى برخوردار نشود ، بر جریان اجتماعى شدن و کنترل اجتماعى سوار نمى شود . ایده اى که بر جریان اجتماعى شدن و کنترل اجتماعى سوار نباشد ، به نسل بعد و افراد دیگر منتقل نمى شود و ایده اى که به نسل بعد و افراد دیگرمنتقل نشود،دوام نمى یابد . پس اگر ایده اى در گروه یا سازمان اجتماعى تجلى نیابد ،محقق نخواهد شد ودوام و بقا نخواهد یافت.ازاین منظر اگر پس از 24 سال سخن ازمحرومیت زدایی،هنوزدربرهمان پاشنه می چرخد دلیلش همین است. واگرمی خواهیم محرومیت زدایی معنای عینی ونتیجه عملی مفیدی داشته باشد ضروری است اصل محرومیت زدایی به ایده محورى درساختاراجتماعی مردم استان، تبدیل شود.بنابراین آن چه بهترازهمه مى تواند حافظ اعتقاد به محرومیت زدایی و تجلى بخش اصل محرومیت زدایی درذهن و ضمیر مردم این استان باشد، سازمان اجتماعی است. کار آمدترین مکانیزم این ایده ، دوستى،همراهی وهمکاری درراه محرومیت زدایی ومخالفت،مقابله وناهمراهی در راه محرومیت زدایی است، یارگیرى و پیوند با کسانی که به محرومیت زدایی اعتقاد دارند وآن را ارزش اصلی می دانند وجدایى و دورى ازآنان که به محرومیت زدایی اعتقاد ندارند و آن را ارزش محوری فعالیت خویش نمی دانند. به این ترتیب خرده فرهنگی با محوریت محرومیت زدایی شکل خواهد گرفت.
فرهنگ نیزمعناى عمل،شیوه عمل،پیوند عمل ها،پیوند عاملان وملاط تشکیل گروه اجتماعى و سازمان اجتماعی است.پس هنگامی اصل محرمیت زدایی درخرده فرهنگ یا فرهنگ مردم استان ، محور همه باورها ، ارزش ها، نمادها و هنجارها باشد. پیوند گروهى با محور بودن این اصل،ارزشمند تلقى مى شودواین ایده محقق می شود.اصولاً هیچ ایده اى بدون دلیل در یک گروه یا سازمان اجتماعى و بدون قرار گرفتن درجریان تعامل انسان ها باقى نمى ماند . گروه یا سازمان اجتماعى برمحورایده ها شکل مى گیرد و شرط لازم براى تداوم و بقا ایده ها، تجلى در گروه یا سازمان اجتماعى است.
از این حیث،گام اولی و اساسی در این مسیر،این سخن استاندار محترم،است که گفته اند: شورای گفت‌وگو را در این استان تشکیل می‌دهیم تا به کمک آن بتوانیم راه توسعه این سرزمین چهارفصل را هموار کنیم.
پیشنهاد می کنم ،ایده محرومیت زدایی، محور این گفتگو قرار گیرد.چون محرومیت زدایی برای مردم کهکیلویه و بویر احمد بار عاطفی بیشتری دارد.باتکیه بر این عواطف آن ایده، انرژی روانی مردم را آسان تر جذب خواهد کرد.

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

پربازديد