تاریخ درج خبر : 1392/07/11
کد خبر : ۹۸۷۰۰
+ تغییر اندازه نوشته -

دستاوردهای سفر روحانی به آمریکا

سایت استان: غریب واحدی پور

در پی اولین حضور رئیس جمهور دولت امید و اعتدال در مجمع عمومی سازمان ملل متحد همانگونه که انتظار می رفت نطق وپیام او به جهان الهام گرفته از گفتمان غالب او در داخل کشور بود وکلید واژهایش مبنی بر هدایت سیاست جهانی برای دوری از جنگ وافراطی گری و حرکت در مسیر اعتدال با پذیرفتن عدالت وبرابری برای تمام مردم دنیا بود
در واقع او با حضورش به صدور پیام وگفتمان خود با انگیزه جهانی کردن آن پرداخت و تدبیرواعتقاد قلبی خود به گفته هایش را نیز با چراغ سبز نشان داده شده توسط رهبری نظام وبا تحرک کم نظیر سیستم دیپلماسی خارجی برآمده از دولت نوپایش با مکالمه تلفنی با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به بهترین نحو ممکن به اثبات رساند وآنگونه که رئیس جمهوربیش از نیم قرن قبل آمریکا پرزیدنت نیکسون در هنگامه جنگ سرد بین دو بلوک قدرتمند شرق وغرب آن روز جهان گفته بود که ” هر دو طرف فراموش نکنیم که ادب ونزاکت نشانه ضعف نیست وصداقت نیازمند دلیل است .هرگز بدون از ترس مذاکره نکنیم وهرگز هم برای مذاکره ترس نداشته باشیم”
به تابو شکنی قهرمانانه ودر شأن ملت کشورش پرداخت وادب ونزاکت ایرانی را در قول وعمل برای بطلان نظریه های موهوم “ایران هراسی”بر بام جهان فریاد زد وبرای صداقت اجنبی دلیل خواست واگر چه بدون از ترس مذاکره نکرد .برای مذاکره هم ترسی به خود راه نداد .
لذا برای بیان عظمت دستاوردی که با حضور روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل نصیب کشور گردید .ترجمه نوشته ای از”فانین کانینگهام,یک متخصص برجسته در امور بین الملل .مولف ومفسر رسانه ای که درژوئن2011بخاطر برجسته کردن تجاوزات حقوق بشری کشورهای حمایت شده توسط غرب از بحرین اخراج شد .”را بشرح ذیل خدمت مخاطبان فهیم خود تقدیم می نمایم .
“ایران نشان داد که حقیقت برنده است .”
درعالم سیاست ضرب المثلی است که می گوید یک هفته زمان زیادی است –معنی آن این است که تغییرات بزرگ بطور شگفت آوری می تواند در زمانی کوتاه رخ دهند.
درشصت وهشتمین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل چنین رویداد مهمی بوقوع پیوست
عامل این تغییر اساسی تحرک های دیپلماتیک ایران بود .دکتر روحانی رئیس جمهور ایران نطقی ایراد کردند که علاقه مندان به گوش دادن را گرفتار وخرده گیران را هم ازضعف هایشان گیج کرد .
نطق روحانی نمونه ای از یک بحث منطقی بود که ارزش های انسانی برابری واحترام را دوباره تقویت کرد .
علاوه براین, او بطور قاطع دلایل و عوامل ایجاد کننده جنگ در فلسطین ،عراق وسوریه را سرزنش و نظامی گری وجنگ طلبی را بعنوان یک حربه منسوخ وابزار غیر اخلاقی مردود ویک راه حل امید دهنده و بطور شفاف پایه گذاری شده بر اساس برابری واحترام نیز پیشنهاد کرد.
او فرمود که “نظامی گری و توسل به خشونت وجنگ برای تحت سلطه قرار دادن دیگران،نمونه های ناموفقی از بکارگیری روش های کهن در شرایط جدید است ”
خلاصه کلام اینکه او بطور موفقیت آمیزی به دنیا فهماند که ایران یک ملت صلح جو است وهیچ کسی را تهدید نمی کند ومایل است در ایجاد یک دنیای مملو از صلح از جمله با حذف تمام سلاح های کشتار جمعی به دیگران ملحق شود .
لکن,جنگ طلبان آمریکائی واسرائیلی بیهوده بر عیب جوئی های خود چنگ زدند .
یک مقام اسرائیلی گفت ” ایران برای فریب دنیا به اینجا آمده است “که البته لجاجت او به نظر احمقانه وبی اساس بود .
مشکل جنگ طلبان وسیاستمداران مغرض آمریکا واسرائیل این است که ازدینای ارتباطات آنی که در آن مردم بدون منحرف شدن وتحت تأثیر تبلیغات مسموم قرار گرفتن می توانند سخنان دیگران را بشنوند .غافل می باشند
حتی جریان رسانه ای آمریکا باید برای شنیدن سخنان رهبر ایران شرایط منصفانه ای ایجاد کند زیرا با وجود رسانه های بسیار برای انعکاس نظرات واندیشه ها ،آنها در معرض اتهام بدنامی انحراف اطلاعات قرار گرفته ولذا نمی خواهند اعتبار خود را در اذهان عمومی از دست بدهند.
اما برنده آن روز شخصیت آرام روحانی وتبحر وعقلانیت او بود .وهرانسان آزاده ای را با درخواست متقاعد کننده اش برای صلح ودنیای بهتر عاری از جنگ تحت تأثیر قرار می داد .
او فرمود:”مردم سراسر دنیا از جنگ ،خشونت وافراطی گری خسته شده اند . وبه تغییر در وضعیت موجود امید بسته اند”وافزود که “در سال های اخیر ،همیشه یک صدای غالب شنیده شده است “که گزینه جنگ بر روی میز است .در مقابل این مجادله غیر قانونی وغیر مؤثر ،اجازه دهید که من بصورت روشن وآشکار بگویم که “صلح در دسترس است”
تنها راه مواجه شدن با این سیاست معقول ومنطقی توسل به افترا وتبلیغات است .وروحانی نیز هنگامی که درخصوص تئوری پردازان “دشمنان خیالی “واصطلاح غیر واقعی “تهدید ایرانی”هشدار داده بود. به این هم توجه کرده بود.
ملت ایران می خواهد با احترام ونه تهدید با اورفتار شود واجازه بهره مندی از حقوق ملی همانند حق هسته ای داشته باشد ،وبا مردم دنیا به خصوص مردم آمریکا که ازخشونت بی اساس چه به شکل نظامی گری در خارج ویا بطور قابل ملاحظه ای رکود در داخل خسته شده اند هم نوا گردد .مهم این است که مردم بین این دو انحراف ارتباط ساختاری ایجاد کرده اندو دریافته اند که رنج ودرد شخصی آنها در ارتباط با درد ورنج بقیه مردم دنیا است .که آن وضعیت عمومی سیستم کاپیتالیسم وتمام بانیان تجاوزگر آن است .
دوران انحراف افکار عمومی توسط نخبه گان نظامی بسرعت درحال محوشدن است مردم از جعل ودروغ های منفعت طلبانه وفریبکارانه آگاه شده اند واین تصمیم سازی های خشن وبی رحمانه را تحمل نمی کنند .مردم یک روش کاملاً جدیدی برای انجام امور می خواهند .تا یک اقتصاد برپایه منفعت طلبی،ظلم وجنگ طلبی را واژگون کنند وبجای آن یک سیستم اخلاقی تر،مؤثرتر وبرابرتربگنجانند .که دموکراتیک باشد نه استبدادی
در این مدتی که خواسته ایران با اندیشه بین المللی هم راستا شده بود یک حس عمیق برای تغییر شکل گرفته بود .
فرق نطق روحانی با سخنان اوباما دراثر آنها بود .نقطه نظرات والهامات رهبر ایران به نظر می رسید بر تاج یک موج—احساسات گسترده تر مردم عادی سراسر کره زمین قرار گرفته بوددر حالی که بنظر می رسید اوباما شبیه کسی که عقب مانده باشد در عصر منسوخ شده دست وپا می زند .
روحانی به سخنان اوباما با اشتیاق گوش فرا داد درحالی که اوباما از سالن مجمع بیرون رفت .
سخنان اوباما مملو از خودستائی وخود تأییدی بود .یک تقلید عینی از تاریخ ونزاعی بود که در آن ایالات متحده همواره بعنوان “نمونه خوب”نمایش داده شده بود .برخلاف روحانی ،اوباما در حمایت از حقایق ومنطق عینی سخن نگفت وسخن او یک تبلیغات محیرالعقول برای پوشش نظامی گری وجنگ های غیر قانونی ایالات متحده با یک پوشش قانونی بود .
از دهان اوباما یک درخواست قلبی برای صلح وبرابری انسانی بیرون نیامد .ولی تبلیغات مبتذل برای توجیه تجاوزگری و برتری جوئی نسبت به بقیه مردم دنیا چرا.
اوباما با جدیترین تعبیرکه اکنون خیلی آشکار است که بی فایده بود گفت”ما شبکه های تروریستی راکه مردم ما را تهدید می کنند نابود می کنیم”
“هرجا که امکان داشته باشد ما ظرفیت شرکایمان (تروریست ها)راتوسعه خواهیم داد, حق حاکمیت ملت ها رامحترم(غیر محترم)می شماریم.وبرای مشخص کردن(بسط وتوسعه)ریشه های اصلی ترورتلاش خواهیم کرد.اما هنگامی که دفاع از ایالات متحده در مقابل حمله تروریست ها(خیالی)ضروری باشد .ما بطور مستقیم وارد عمل می شویم (کشتار دسته جمعی)”{لغات درون پرانتزها به سخنان اوباما افزوده شده اند}
آنچه که فهمیده می شود این است که این سخنان اکنون بیشتر به سخنان بی مورد یک مرد قدیمی می مانند تا اوباما.آنچه که مردم آمریکا ونیز مردم بقیه نقاط دنیا بیش از قبل می فهمند آن است که آمریکا با ورشکستگی سیستم اقتصادی اش تعلق بین المللی ندارد.
وغرایز برتری طلبی ویغماگری است که سوخت خشونت عظیم بی رحمانه اش را تأمین می کند .ومهمتراز آن اینکه مردم درک می کنند که رابطه خلل ناپذیری بین تجاوزگری هیأت حاکمه آمریکا در خارج واقتصاد داخلی وخشونت گری پلیس در درون کشور وجود دارد .
رئیس جمهور آمریکا به مهمانان برگزیده مجمع عمومی ملل متحد بوضوح گفت “ایالات متحده آماده است تا تمام عناصر قدرت,شامل نیروی نظامی(تروریسم حکومتی) رابرای امنیت(امنیت هیأت حاکمه)ومنافع ذاتی خود(سود شهوت انگیز کاپیتالیسم)بکار گیرد .
در گذشته این سروصداها ونمایش های آمریکائی ممکن بوداثری داشته باشد –اما دیگر بدون تأثیر است و امروز مردم هرنقطه ای در کره زمین هنگام سخن گفتن مقامات رسمی آمریکا ,آنچه را که درون پرانتزها است می خوانند.
مردم می دانند که شعارهای به ظاهرزیبا برای مخفی کردن علائق تخریبی است .
درخواست برای ارائه دلیل توسط ایران در هماهنگی بیشتر با مردم دنیا است .
هیأت حاکمه آمریکا ودیگر هم پیمانان جنگ طلب آنها در بریتانیا ,فرانسه واسرائیل می دانند که آنها در مقابل یک موج قدرتمند منطق وعلائق نجیب قرار گرفته اند .
وبه همین علت است که اوباما با شتاب از طرح جنگ آمریکا در خصوص سوریه منحرف می شودوهمچنین جنگ طلبان برای تلاش در مسیر دیپلماسی از خود رغبت نشان می دهند
قدرت نظامی آمریکا هنوزو بویژه در این گذرگاه تاریخی فروریختگی اقتصادی یک نیروی خطرناک است.بنابراین جنگ همیشه یک خطر است و دیپلماسی ,صلح وعدالت قابل تضمین نیستند .اما مردم ایران یک متحد جدید یافته اند –بقیه مردم دنیا
زیرا دشمن یگانه ومشترک ,سیستم حکومتی متکی برهیات حاکمه ویرانگراست, زیرا حقیقت درحال پیروز شدن است…

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

  • رضایی نیک گفت:

    دوست من سلام قطعا ثمره این نوع برخورد پیروزی ملت فهیم خواهد بود .منتظر نوشته های شما هستیم.

  • شیرزاد ایرانمهر گفت:

    نکته جالب اینکه همین نیکسون که ذکر خیرش رفته تنها رئیس جمهور آمریکا است که استعفا داده به خاطر تقلب در انتخابات و افشای آن. کسی که میره توی آب باید شنا بلد باشه پس به همه: احتیاط، خطر غرق شدن!

پربازديد