نشریات

دوهفته نامه زیبا قلم – یکشنبه ۹ شهریور ۹۳

دوهفته نامه زیبا قلم – یکشنبه ۹ شهریور ۹۳ (سال سوم – شماره ۵۰) .

ابتکار جنوب – یکشنبه ۹ شهریور ۹۳

ابتکار جنوب – یکشنبه ۹ شهریور ۹۳ (سال دوم – شماره ۱۴۳) .

ابتکار جنوب – شنبه ۸ شهریور ۹۳

ابتکار جنوب – شنبه ۸ شهریور ۹۳ (سال دوم – شماره ۱۴۲) .  

ابتکار جنوب – چهارشنبه ۵ شهریور ۹۳

ابتکار جنوب – چهارشنبه ۵ شهریور ۹۳ (سال دوم – شماره ۱۴۱) .

ابتکار جنوب – شنبه ۱ شهریور ۹۳

ابتکار جنوب – شنبه ۱ شهریور ۹۳ (سال دوم – شماره ۱۴۰) .

ابتکار جنوب – چهارشنبه ۲۹ مرداد ۹۳

ابتکار جنوب – چهارشنبه ۲۹ مرداد ۹۳ (سال دوم – شماره ۱۳۹) .

ابتکار جنوب – دوشنبه ۲۷ مرداد ۹۳

ابتکار جنوب – دوشنبه ۲۷ مرداد ۹۳ (سال دوم – شماره ۱۳۸) .

هفته نامه نسیم دنا – یکشنبه ۲۶ مرداد ۹۳

هفته نامه نسیم دنا – یکشنبه ۲۶ مرداد ۹۳ (سال ششم – شماره ۲۰۶) .

هفته‌نامه عصر انتظار – شنبه ۲۵ مردادماه ۹۳

ابتکار جنوب – چهارشنبه ۲۲ مرداد ۹۳

ابتکار جنوب – چهارشنبه ۲۲ مرداد ۹۳ (سال دوم – شماره ۱۳۷) .

ابتکار جنوب – سه شنبه ۲۱ مرداد ۹۳

ابتکار جنوب – سه شنبه ۲۱ مرداد ۹۳ (سال دوم – شماره ۱۳۶) .

هفته نامه طریق جاوید – یکشنبه 19 مرداد 93

هفته نامه طریق جاوید – یکشنبه 19 مرداد 93 (سال سوم – شماره 34)  

دوهفته نامه چهره نما – شنبه ۱۸ مرداد ۹۳

دوهفته نامه چهره نما – شنبه ۱۸ مرداد ۹۳ (سال سوم – شماره ۵۱ ) .      

هفته نامه نسیم دنا – شنبه ۱۸ خرداد ۹۳

هفته نامه نسیم دنا – شنبه ۱۸ خرداد ۹۳ (سال ششم – شماره ۲۰۵) .

ابتکار جنوب – شنبه ۱۸ مرداد ۹۳

ابتکار جنوب – شنبه ۱۸ مرداد ۹۳ (سال دوم شماره ۱۳۵) .

ابتکار جنوب – چهارشنبه ۱۵ مرداد ۹۳

ابتکار جنوب – چهارشنبه ۱۵ مرداد ۹۳ (سال دوم – شماره ۱۳۴) .

ابتکار جنوب – دوشنبه ۱۳ مرداد ۹۳

ابتکار جنوب – دوشنبه ۱۳ مرداد ۹۳ (سال دوم – شماره ۱۳۳) .

ابتکار جنوب – دوشنبه ۶ مرداد ۹۳

ابتکار جنوب – دوشنبه ۶ مرداد ۹۳ (سال دوم شماره ۱۳۲) .

ابتکار جنوب – شنبه ۴ مرداد ۹۳

ابتکار جنوب – شنبه ۴ مرداد ۹۳ (سال دوم شماره ۱۳۱) .

ابتکار جنوب – چهارشنبه ۱ مرداد ۹۳

ابتکار جنوب – چهارشنبه ۱ مرداد ۹۳ (سال دوم شماره ۱۳۰) .

ابتکار جنوب – سه شنبه ۳۱ تیر ۹۳

ابتکار جنوب – سه شنبه ۳۱ تیر ۹۳ (سال دوم شماره ۱۲۹) .

هفته نامه نسیم دنا – سه شنبه ۳۱ تیر ۹۳

هفته نامه نسیم دنا – سه شنبه ۳۱ تیر ۹۳ (سال ششم – شماره ۲۰۴) .

ابتکار جنوب – یکشنبه ۲۹ تیر ۹۳

ابتکار جنوب – یکشنبه ۲۹ تیر ۹۳ (سال دوم – شماره ۱۲۸) .

هفته نامه سپیده زاگرس – پنجشنبه 26 تیر 93

هفته نامه سپیده زاگرس – پنجشنبه 26 تیر 93 (سال هفتم شماره 232) .

دوهفته نامه چهره نما – پنجشنبه ۲۶ تیر ۹۳

دوهفته نامه چهره نما – پنجشنبه ۲۶ تیر ۹۳ (سال سوم شماره ۵۰) .

هفته نامه عصرانتظار- چهارشنبه ۲۵ تیر ۹۳

ابتکار جنوب – سه شنبه ۲۴ تیر ۹۳

ابتکار جنوب – سه شنبه ۲۴ تیر ۹۳ (سال دوم – شماره ۱۲۷) .

ماهنامه دانشجویی اندیشه نو – تیر 93

ماهنامه دانشجویی اندیشه نو – تیر 93 (سال اول – شماره 2) نشریه تشکل وحدت اسلامی دانشگاه علوم پزشکی استان .

ابتکار جنوب – شنبه ۲۱ تیر ۹۳

ابتکار جنوب – شنبه ۲۱ تیر ۹۳ (سال دوم – شماره ۱۲۶) .

ابتکار جنوب – سه شنبه ۱۷ تیر ۹۳

ابتکار جنوب – سه شنبه ۱۷ تیر ۹۳ (سال دوم – شماره ۱۲۵) .

هفته نامه عصر انتظار – سه شنبه ۱۷ تیر ۹۳

     

ابتکار جنوب – دوشنبه ۱۶ تیر ۹۳

ابتکار جنوب – دوشنبه ۱۶ تیر ۹۳ (سال دوم – شماره ۱۲۴) .

ابتکار جنوب – یکشنبه ۱۵ تیر ۹۳

ابتکار جنوب – یکشنبه ۱۵ تیر ۹۳ (سال دوم – شماره ۱۲۳) .

ابتکار جنوب – چهارشنبه ۱۱ تیر ۹۳

ابتکار جنوب – چهارشنبه ۱۱ تیر ۹۳ (سال دوم – شماره ۱۲۲) .

ابتکار جنوب – سه شنبه ۱۰ تیر ۹۳

ابتکار جنوب – سه شنبه ۱۰ تیر ۹۳ (سال دوم – شماره ۱۲۱) .  

دوهفته نامه چهره نما – دوشنبه ۹ تیر ۹۳

دوهفته نامه چهره نما – دوشنبه ۹ تیر ۹۳ (سال سوم – شماره ۴۹) .

هفته نامه مشتری -دوشنبه ۹ تیر ۱۳۹۳

     

ابتکار جنوب – یکشنبه ۸ تیر ۹۳

ابتکار جنوب – یکشنبه ۸ تیر ۹۳ (سال دوم – شماره ۱۲۰) .

دوهفته نامه زیباقلم – شنبه ۷ تیر ۹۳

دوهفته نامه زیباقلم – شنبه ۷ تیر ۹۳ (سال سوم – شماره ۴۸) .

ابتکار جنوب – چهارشنبه ۴ تیر ۹۳

ابتکار جنوب – چهارشنبه ۴ تیر ۹۳ (سال دوم – شماره ۱۱۹) .

ابتکار جنوب – سه شنبه ۳ تیر ۹۳

ابتکار جنوب – سه شنبه ۳ تیر ۹۳ (سال دوم – شماره ۱۱۸) .

ابتکار جنوب – دوشنبه ۲ تیر ۹۳

ابتکار جنوب – دوشنبه ۲ تیر ۹۳ (سال دوم – شماره ۱۱۷) .

ابتکار جنوب – چهارشنبه ۲۸ خرداد ۹۳

ابتکار جنوب – چهارشنبه ۲۸ خرداد ۹۳ (سال دوم – شماره ۱۱۶) .

ابتکار جنوب – دوشنبه ۲۶ خرداد ۹۳

ابتکار جنوب – دوشنبه ۲۶ خرداد ۹۳ (سال دوم – شماره ۱۱۵) .

ابتکار جنوب – یکشنبه ۲۵ خرداد ۹۳

ابتکار جنوب – یکشنبه ۲۵ خرداد ۹۳ (سال دوم – شماره ۱۱۴) .

هفته نامه مشتری – یکشنبه ۲۵ خرداد ۹۳

هفته نامه مشتری – یکشنبه ۲۵ خرداد ۹۳ (سال پنجم – شماره ۱۰۴) .

هفته نامه نسیم دنا – شنبه ۲۴ خرداد ۹۳

هفته نامه نسیم دنا – شنبه ۲۴ خرداد ۹۳ (سال ششم – شماره ۲۰۱) .

ابتکار جنوب – شنبه ۲۴ خرداد ۹۳

ابتکار جنوب – شنبه ۲۴ خرداد ۹۳ (سال دوم – شماره ۱۱۳) .

ابتکار جنوب – چهارشنبه ۲۱ خرداد ۹۳

ابتکار جنوب – چهارشنبه ۲۱ خرداد ۹۳ (سال دوم – شماره ۱۱۲) .

ابتکار جنوب – دوشنبه ۱۹ خرداد ۹۳

ابتکار جنوب – دوشنبه ۱۹ خرداد ۹۳ (سال دوم – شماره ۱۱۱) .

ابتکار جنوب – یکشنبه ۱۸ خرداد ۹۳

ابتکار جنوب – یکشنبه ۱۸ خرداد ۹۳ (سال دوم – شماره ۱۱۰) .

دوهفته نامه چهره نما – شنبه ۱۷ خرداد ۹۳

دوهفته نامه چهره نما – شنبه ۱۷ خرداد ۹۳ (سال سوم – شماره ۴۷) .

هفته نامه نسیم دنا – شنبه ۱۷ خرداد ۹۳

هفته نامه نسیم دنا – شنبه ۱۷ خرداد ۹۳ (سال ششم – شماره ۲۰۰) .

ابتکار جنوب – سه شنبه ۱۳ خرداد ۹۳

ابتکار جنوب – سه شنبه ۱۳ خرداد ۹۳ (سال دوم – شماره ۱۰۹) .

دوهفته نامه زیبا قلم – سه شنبه ۱۳ خرداد ۹۳

دوهفته نامه زیبا قلم – سه شنبه ۱۳ خرداد ۹۳ (سال سوم – شماره ۴۷) .

ابتکار جنوب – دوشنبه ۱۲ خرداد ۹۳

ابتکار جنوب – دوشنبه ۱۲ خرداد ۹۳ (سال دوم – شماره ۱۰۸) .

ویژه نامه ابتکار – دوشنبه ۱۲ خرداد ۹۳

ویژه نامه ابتکار – دوشنبه ۱۲ خرداد ۹۳ (شماره ۲۲۲۰) .

هفته نامه نسیم دنا – شنبه ۱۰ خرداد ۹۳

هفته نامه نسیم دنا – شنبه ۱۰ خرداد ۹۳ (سال ششم – شماره ۱۹۹) .

هفته نامه افکار مردم – چهارشنبه 7 خرداد 93

هفته نامه افکار مردم – چهارشنبه 7 خرداد 93 (شماره 60) .

هفته نامه گل زاگرس – چهارشنبه ۷ خرداد ۹۳

هفته نامه گل زاگرس – چهارشنبه ۷ خرداد ۹۳ (سال سوم – شماره ۲۷) .

ابتکار جنوب – چهارشنبه ۷ خرداد ۹۳

ابتکار جنوب – چهارشنبه ۷ خرداد ۹۳ (سال دوم – شماره ۱۰۷) .

ماهنامه دانشجویی اندیشه نو – اردیبهشت 93

ماهنامه دانشجویی اندیشه نو – اردیبهشت 93 (سال اول – شماره اول) نشریه دانشجویی تشکل وحدت اسلامی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج .

ابتکار جنوب – شنبه ۳ خرداد ۹۳

ابتکار جنوب – شنبه ۳ خرداد ۹۳ (سال دوم – شماره ۱۰۶) .

دوهفته نامه چهره نما – شنبه ۳ خرداد ۹۳

دوهفته نامه چهره نما – شنبه ۳ خرداد ۹۳ (سال سوم – شماره ۴۷) .

ویژه نامه ابتکار – شنبه ۳ خرداد ۹۳

ویژه نامه ابتکار – شنبه ۳ خرداد ۹۳ (شماره ۲۲۱۸) .

هفته نامه نسیم دنا – سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۳

هفته نامه نسیم دنا – سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۳ (سال ششم – شماره ۱۹۸) .

ابتکار جنوب – سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۳

ابتکار جنوب – سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۳ (سال دوم – شماره ۱۰۵) .

ابتکار جنوب – دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۹۳

ابتکار جنوب – دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۹۳ (سال دوم – شماره ۱۰۴) .

ویزه نامه ابتکار – یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۹۳

ویزه نامه ابتکار – یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۹۳ (شماره ۲۲۱۷) .

ابتکار جنوب – شنبه ۲۷ اردیبهشت ۹۳

ابتکار جنوب – شنبه ۲۷ اردیبهشت ۹۳ (سال دوم – شماره ۱۰۳) .

ابتکار جنوب – پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۳

ابتکار جنوب – پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۳ (سال دوم – شماره ۱۰۲) .

ویژه نامه ابتکار – چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۳

ویژه نامه ابتکار – چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۳ (شماره ۲۲۱۶) .

ابتکار جنوب – دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۳

ابتکار جنوب – دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۳ (سال دوم – شماره ۱۰۱) .

دوهفته نامه ندای ایل – دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۳

دوهفته نامه ندای ایل – دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۳ (سال سوم – شماره  ۳۰) .

ابتکار جنوب – یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۳

ابتکار جنوب – یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۳ (سال دوم – شماره ۱۰۰) .

هفته نامه نسیم دنا – یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۳

هفته نامه نسیم دنا – یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۳ (سال ششم – شماره ۱۹۷) .

هفته نامه طریق الوسطی – یکشنبه 21 اردیبهشت 93

هفته نامه طریق الوسطی – یکشنبه 21 اردیبهشت 93 (سال دوم – شماره 6) .

ابتکار جنوب – پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ۹۳

ابتکار جنوب – پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ۹۳ (سال دوم – شماره ۹۹) .

ابتکار جنوب – سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۹۳

ابتکار جنوب – سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۹۳ (سال دوم – شماره ۹۸) .

ابتکار جنوب – دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۳

ابتکار جنوب – دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۳ (سال دوم – شماره ۹۷) .

پربازديد