نشریات

ابتکار جنوب – پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۳

ابتکار جنوب – پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۳ (سال دوم – شماره ۹۶) .

زیبا قلم – چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۹۳

ابتکار جنوب – چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۹۳

ابتکار جنوب – چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۹۳ (سال دوم – شماره ۹۵) .

دوهفته نامه چهره نما – دوشنبه ۸ اردیبهشت ۹۳

دوهفته نامه چهره نما – دوشنبه ۸ اردیبهشت ۹۳ (سال سوم – شماره ۴۶) .

ابتکار جنوب – دوشنبه ۸ اردیبهشت ۹۳

ابتکار جنوب – دوشنبه ۸ اردیبهشت ۹۳ (سال دوم – شماره ۹۴)   .

هفته نامه نسیم دنا – یکشنبه ۷ اردیبهشت ۹۳

هفته نامه نسیم دنا – یکشنبه ۷ اردیبهشت ۹۳ (سال ششم – شماره ۱۹۶) .

ابتکار جنوب – یکشنبه ۷ اردیبهشت ۹۳

ابتکار جنوب – یکشنبه ۷ اردیبهشت ۹۳ (سال دوم – شماره ۹۳) .

ابتکار جنوب – پنجشنبه ۴ اردیبهشت ۹۳

ابتکار جنوب – پنجشنبه ۴ اردیبهشت ۹۳ (سال دوم – شماره ۹۲) .

دوهفته نامه ندای ایل – چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۹۳

دوهفته نامه ندای ایل – چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۹۳ (سال سوم – شماره ۲۹)   .

ابتکار جنوب – یکشنبه ۳۱ فروردین ۹۳

ابتکار جنوب – یکشنبه ۳۱ فروردین ۹۳ (سال دوم – شماره ۹۱) .

ابتکار جنوب – شنبه ۳۰ فروردین ۹۳

ابتکار جنوب – شنبه ۳۰ فروردین ۹۳ (سال دوم – شماره ۹۰) .  

ابتکار جنوب – پنجشنبه ۲۸ فروردین ۹۳

ابتکار جنوب – پنجشنبه ۲۸ فروردین ۹۳ (سال دوم – شماره ۸۹) .  

هفته نامه نسیم دنا – چهارشنبه ۲۷ فروردین ۹۳

هفته نامه نسیم دنا – چهارشنبه ۲۷ فروردین ۹۳ (سال ششم – شماره ۱۹۵)   .

ابتکار جنوب – سه شنبه ۲۶ فروردین ۹۳

ابتکار جنوب – سه شنبه ۲۶ فروردین ۹۳ (سال دوم – شماره ۸۸)   .

ابتکار جنوب – یکشنبه ۲۴ فروردین ۹۳

ابتکار جنوب – یکشنبه ۲۴ فروردین ۹۳ (سال دوم شماره ۸۷) .  

هفته نامه مشتری – شنبه ۲۳ فروردین ۹۳

هفته نامه مشتری – شنبه ۲۳ فروردین ۹۳ (سال پنجم شماره ۱۰۳) .  

ویژه نامه ابتکار – پنجشنبه ۲۱ فروردین ۹۳

ویژه نامه ابتکار – پنجشنبه ۲۱ فروردین ۹۳ .  

ابتکار جنوب – پنج شنبه ۲۱ فروردین ۹۳

ابتکار جنوب – پنج شنبه ۲۱ فروردین ۹۳ (سال دوم شماره ۸۶) .  

ابتکار جنوب – سه شنبه ۱۹ فروردین ۹۳

ابتکار جنوب – سه شنبه ۱۹ فروردین ۹۳ (سال دوم شماره ۸۵) .  

ابتکار جنوب – سه شنبه ۵ فروردین ۹۳

ابتکار جنوب – سه شنبه ۵ فروردین ۹۳ (سال دوم شماره ۸۴) .  

هفته نامه نسیم دنا – دوشنبه ۲۶ اسفند ۹۲

هفته نامه نسیم دنا – دوشنبه ۲۶ اسفند ۹۲ (سال پنجم – شماره ۱۹۴) .  

ابتکار جنوب – دوشنبه ۲۶ اسفند ۹۲

ابتکار جنوب – دوشنبه ۲۶ اسفند ۹۲ (شماره ۸۳)   .

ویژه نامه ابتکار – چهارشنبه ۲۱ اسفند ۹۲

ویژه نامه ابتکار – چهارشنبه ۲۱ اسفند ۹۲ .  

ابتکار جنوب – چهارشنبه ۲۱ اسفند ۹۲

ابتکار جنوب – چهارشنبه ۲۱ اسفند ۹۲ (شماره ۸۲)   .

ابتکار جنوب – سه شنبه ۲۰ اسفند ۹۲

ابتکار جنوب – سه شنبه ۲۰ اسفند ۹۲ (شماره ۸۱)   .

ویژه نامه نوروزی نشریه دانشجویی آسمان منتشر شد

سایت استان: ویژه نامه نوروزی نشریه دانشجویی آسمان با مطالب جدید و متنوع منتشر شد. به گزارش سایت استان، در سخن اول این نشریه آمده است: سال هشتاد و هفت با “جوانه”، جوانه زدیم . نشر یه ی دانشجویی جوانه، اولین مطبع خانه ی ما بود. جوانه در سال هشتاد و هشت، در طبع سوم، […]

ابتکار جنوب – دوشنبه ۱۹ اسفند ۹۲

ابتکار جنوب – دوشنبه ۱۹ اسفند ۹۲ (شماره ۸۰) .  

ابتکارجنوب – یکشنبه ۱۸ اسفند ۹۲

ابتکارجنوب – یکشنبه ۱۸ اسفند ۹۲ (شماره ۷۹) .  

نشریه دانشجویی تکاپو – اسفند 92

نشریه دانشجویی تکاپو – اسفند 92 (شماره 24) (دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج) .  

هفته نامه عصر روشنگری – یکشنبه ۱۸ اسفند ۹۲

هفته نامه عصر روشنگری – یکشنبه ۱۸ اسفند ۹۲   .

دوهفته نامه چهره نما – پنجشنبه ۱۵ اسفند ۹۲

دوهفته نامه چهره نما – پنجشنبه ۱۵ اسفند ۹۲ (سال دوم شماره ۴۴) .  

ابتکار جنوب – چهارشنبه ۱۴ اسفند ۹۲

ابتکار جنوب – چهارشنبه ۱۴ اسفند ۹۲ .  

ویژه نامه ابتکار – سه شنبه ۱۳ اسفند ۹۲

ویژه نامه ابتکار – سه شنبه ۱۳ اسفند ۹۲ .  

دوهفته نامه زیبا قلم – سه شنبه ۱۳ اسفند ۹۲

دوهفته نامه زیبا قلم – سه شنبه ۱۳ اسفند ۹۲ .  

هفته نامه نسیم دنا – یکشنبه ۱۱ اسفند ۹۲

هفته نامه نسیم دنا – یکشنبه ۱۱ اسفند ۹۲ (سال پنجم شماره ۱۹۳) .  

ابتکار جنوب – یکشنبه ۱۱ اسفند ۹۲

ابتکار جنوب – یکشنبه ۱۱ اسفند ۹۲ (شماره ۷۷) .  

هفته نامه طریق الوسطی – شنبه 10 اسفند 92

هفته نامه طریق الوسطی – شنبه 10 اسفند 92 (شماره 4) .  

ابتکار جنوب – شنبه ۱۰ اسفند ۹۲

ابتکار جنوب – شنبه ۱۰ اسفند ۹۲ (شماره ۷۶) .  

ابتکار جنوب – پنج شنبه ۸ اسفند ۹۲

ابتکار جنوب – پنج شنبه ۸ اسفند ۹۲ (شماره ۷۵) .  

ابتکار جنوب – سه شنبه ۶ اسفند ۹۲

ابتکار جنوب – سه شنبه ۶ اسفند ۹۲ (شماره ۷۴)   .

ابتکار جنوب – دوشنبه ۵ اسفند ۹۲

ابتکار جنوب – دوشنبه ۵ اسفند ۹۲ ( شماره ۷۳ ) .  

ابتکار جنوب – یکشنبه ۴ اسفند ۹۲

ابتکار جنوب – یکشنبه ۴ اسفند ۹۲ (شماره ۷۲) .  

ابتکار جنوب – شنبه ۳ اسفند ۹۲

ابتکار جنوب – شنبه ۳ اسفند ۹۲ (شماره ۷۱) .  

ویژه نامه ابتکار – شنبه ۳ اسفند ۹۲

ویژه نامه ابتکار – شنبه ۳ اسفند ۹۲ .  

ابتکار جنوب – دوشنبه ۲۸ بهمن ۹۲

ابتکار جنوب – دوشنبه ۲۸ بهمن ۹۲ (شماره ۷۰) .  

هفته نامه نسیم دنا – یکشنبه ۲۷ بهمن ۹۲

هفته نامه نسیم دنا – یکشنبه ۲۷ بهمن ۹۲ (سال پنجم شماره ۱۹۲) .  

ابتکار جنوب – چهارشنبه ۲۳ بهمن ۹۲

ابتکار جنوب – چهارشنبه ۲۳ بهمن ۹۲ (شماره ۶۹) .  

هفته نامه نسیم دنا – یکشنبه ۲۰ بهمن ۹۲

هفته نامه نسیم دنا – یکشنبه ۲۰ بهمن ۹۲ (سال پنجم شماره ۱۹۱) .  

ابتکار جنوب – یکشنبه ۲۰ بهمن ۹۲

ابتکار جنوب – یکشنبه ۲۰ بهمن ۹۲ (شماره ۶۷) .  

دوهفته نامه چهره نما – یکشنبه ۲۰ بهمن ۹۲

دوهفته نامه چهره نما – یکشنبه ۲۰ بهمن ۹۲ (شماره ۴۳) .  

ابتکار جنوب – شنبه ۱۹ بهمن ۹۲

ابتکار جنوب – شنبه ۱۹ بهمن ۹۲ (شماره ۶۶) .  

دوهفته نامه زیبا قلم – شنبه ۱۹ بهمن ۹۲

دوهفته نامه زیبا قلم – شنبه ۱۹ بهمن ۹۲ (شماره ۴۳) .  

ابتکار جنوب – چهارشنبه ۱۶ بهمن ۹۲

ابتکار جنوب – چهارشنبه ۱۶ بهمن ۹۲ (شماره ۶۵) .  

ابتکار جنوب – دوشنبه ۱۴ بهمن ۹۲

ابتکار جنوب – دوشنبه ۱۴ بهمن ۹۲ (شماره ۶۴) .  

هفته نامه نسیم دنا – دوشنبه ۱۴ بهمن ۹۲

هفته نامه نسیم دنا – دوشنبه ۱۴ بهمن ۹۲ (شماره ۱۹۰) .  

هفته نامه برف آفتاب – شنبه ۱۲ بهمن ۹۲

هفته نامه برف آفتاب – شنبه ۱۲ بهمن ۹۲ (سال دوم شماره ۱۰) .  

ویژه نامه ابتکار – شنبه ۱۲ بهمن ۹۲

ویژه نامه ابتکار – شنبه ۱۲ بهمن ۹۲ (شماره ۲۲۰۷) .  

ابتکار جنوب – پنجشنبه ۱۰ بهمن ۹۲

ابتکار جنوب – پنجشنبه ۱۰ بهمن ۹۲ (شماره ۶۳) .  

ابتکار جنوب – چهارشنبه ۹ بهمن ۹۲

ابتکار جنوب – چهارشنبه ۹ بهمن ۹۲ (شماره ۶۲) .

ابتکار جنوب – سه شنبه ۸ بهمن ۹۲

ابتکار جنوب – سه شنبه ۸ بهمن ۹۲ – شماره ۶۱ .  

ویژه نامه ابتکار – دوشنبه ۷ بهمن ۹۲

ویژه نامه ابتکار – دوشنبه ۷ بهمن ۹۲ .  

هفته نامه نسیم دنا – شنبه ۵ بهمن ۹۲

هفته نامه نسیم دنا – شنبه ۵ بهمن ۹۲ .  

ابتکار جنوب – شنبه ۵ بهمن ۹۲

ابتکار جنوب – شنبه ۵ بهمن ۹۲ .  

ابتکار جنوب – پنجشنبه ۳ بهمن ۹۲

ابتکار جنوب – پنجشنبه ۳ بهمن ۹۲ .  

ابتکار جنوب – سه شنبه ۱ بهمن ۹۲

ابتکار جنوب – سه شنبه ۱ بهمن ۹۲ .  

ابتکار جنوب – شنبه ۲۸ دی ۹۲

ابتکار جنوب – شنبه ۲۸ دی ۹۲ .  

ابتکار جنوب – چهارشنبه ۲۵ دی ۹۲

ابتکار جنوب – چهارشنبه ۲۵ دی ۹۲   .

ویژه نامه ابتکار – سه شنبه ۲۴ دی ۹۲

ویژه نامه ابتکار – سه شنبه ۲۴ دی ۹۲   .

ابتکار جنوب – دوشنبه ۲۳ دی ۹۲

ابتکار جنوب – دوشنبه ۲۳ دی ۹۲   .

ابتکار جنوب – یکشنبه ۲۲ دی ۹۲

ابتکار جنوب – یکشنبه ۲۲ دی ۹۲

ابتکار جنوب – پنجشنبه ۱۹ دی ۹۲

ابتکار جنوب – پنجشنبه ۱۹ دی ۹۲ .  

هفته نامه نسیم دنا – دوشنبه ۱۶ دی ۹۲

هفته نامه نسیم دنا – دوشنبه ۱۶ دی ۹۲ .

ابتکار جنوب – یکشنبه ۱۵ دی ۹۲

ابتکار جنوب – یکشنبه ۱۵ دی ۹۲ پنجاه و دومین شماره ی روزنامه ی ابتکار جنوب منتشر شد. سرمقاله ی این شماره ی روزنامه به قلم «هادی وکیلی»، نوشته شده است. در این شماره، هیئت تحریریه ی ابتکار جنوب موضوع انتقادات شهردار یاسوج از مدیرکل صداوسیمای استان و واکنش مدیرکل را به عنوان عکس صفحه […]

ابتکار جنوب – شنبه ۱۴ دی ۹۲

ابتکار جنوب – شنبه ۱۴ دی ۹۲ .

دو هفته نامه گل زاگرس – دوشنبه ۹ دی ۹۲

دو هفته نامه گل زاگرس – دوشنبه ۹ دی ۹۲ .  

ابتکار جنوب – دوشنبه ۹ دی ۹۲

ابتکار جنوب – دوشنبه ۹ دی ۹۲ .

هفته نامه نسیم دنا – یکشنبه ۸ دی ۹۲

هفته نامه نسیم دنا – یکشنبه ۸ دی ۹۲ .  

هفته نامه طریق الوسطی – شنبه 7 دی 92

هفته نامه طریق الوسطی – شنبه 7 دی 92 .  

ابتکار جنوب – چهارشنبه ۴ دی ۹۲

ابتکار جنوب – چهارشنبه ۴ دی ۹۲ .  

ویژه نامه ابتکار – پنجشنبه ۲۸ آذر ۹۲

ویژه نامه ابتکار – پنجشنبه ۲۸ آذر ۹۲ .

پربازديد