نشریات

ابتکار جنوب – سه شنبه ۲۶ آذر ۹۲

سایت استان: جدیدترین شماره ابتکار جنوب روی دکه روزنامه فروشی ها رفت. به گزارش سایت استان، در شماره ۴۷ این روزنامه، ماجرای کارتهای هدیه مرتضوی در استان، واکنش آیت الله ملک حسینی به موضوع جدایی گچساران و همچنین بازگشایی مجدد کارخانه آرد و نشاسته یاسوج به عنوان تیتر و موضوع اصلی روزنامه مورد توجه قرار […]

دوهفته نامه ندای ایل – دوشنبه ۲۵ آذر ۹۲

دوهفته نامه ندای ایل – دوشنبه ۲۵ آذر ۹۲ .

هفته نامه عصر انتظار – یکشنبه ۲۴ آذر ۹۲

هفته نامه عصر انتظار – یکشنبه ۲۴ آذر ۹۲ .

هفته نامه افکار مردم – یکشنبه 24 آذر 92

هفته نامه افکار مردم – یکشنبه 24 آذر 92 .

ویژه نامه ابتکار – چهارشنبه ۲۰ آذر ۹۲

ویژه نامه ابتکار – چهارشنبه ۲۰ آذر ۹۲ .

دوهفته نامه چهره نما – سه شنبه ۱۹ آذر ۹۲

دوهفته نامه چهره نما – سه شنبه ۱۹ آذر ۹۲ .

ابتکار جنوب – دوشنبه ۱۸ آذر ۹۲

ابتکار جنوب – دوشنبه ۱۸ آذر ۹۲ .

هفته نامه نسیم دنا – یکشنبه ۱۷ آذر ۹۲

هفته نامه نسیم دنا – یکشنبه ۱۷ آذر ۹۲ .

هفته نامه طریق جاوید – سه شنبه 12 آذر 92

هفته نامه طریق جاوید – سه شنبه 12 آذر 92 .

ابتکار جنوب – دوشنبه ۱۱ آذر ۹۲

ابتکار جنوب – دوشنبه ۱۱ آذر ۹۲ .

هفته نامه برف آفتاب – شنبه ۹ آذر ۹۲

هفته نامه برف و آفتاب – شنبه ۹ آذر ۹۲ .

ابتکار جنوب – شنبه ۹ آذر ۹۲

ابتکار جنوب – شنبه ۹ آذر ۹۲ (برای بزرگتر شدن صفحات نشریه بر روی آن چند بار کلیک کنید) .

دوهفته نامه زیبا قلم – چهارشنبه ۶ آذر ۹۲

دوهفته نامه زیبا قلم – چهارشنبه ۶ آذر ۹۲ (تا بزرگ شدن سایز نشریه، کلیک کنید) .

هفته نامه نسیم دنا – سه شنبه ۵ آذر ۹۲

هفته نامه نسیم دنا – سه شنبه ۵ آذر ۹۲ .

هفته نامه طریق الوسطی – سه شنبه 5 آذر 92

هفته نامه طریق الوسطی – سه شنبه 5 آذر 92 .

دوهفته نامه چهره نما – دوشنبه ۴ آذر ۹۲

دوهفته نامه چهره نما – دوشنبه ۴ آذر ۹۲ .

هفته نامه عصر انتظار – دوشنبه ۴ آذر ۹۲

هفته نامه عصر انتظار – دوشنبه ۴ آذر ۹۲ .

هفته نامه عصر روشنگری – شنبه ۲ آذر ۹۲

هفته نامه عصر روشنگری – شنبه ۲ آذر ۹۲ .

ابتکار جنوب – پنجشنبه ۳۰ آبان ۹۲

ابتکار جنوب – پنجشنبه ۳۰ آبان ۹۲ . .

ماهنامه دانشجویی تکاپو – دانشگاه علوم پزشکی یاسوج/ آبان 92

ماهنامه دانشجویی تکاپو – دانشگاه علوم پزشکی یاسوج/ آبان 92 .

ابتکار جنوب – چهارشنبه ۲۹ آبان ۹۲

ابتکار جنوب – چهارشنبه ۲۹ آبان ۹۲ .

ابتکار جنوب – سه شنبه ۲۸ آبان ۹۲

سایت استان: جدیدترین شماره روزنامه ابتکار جنوب در یاسوج و دیگر شهرهای استان منتشر شد. به گزارش سایت استان، در چهل و یکمین شماره این نشریه موضوعاتی نظیر جلسه پرسش و پاسخ دانشگاه آزاد گچساران، انتصاب مدیرکل میراث فرهنگی ، بارش باران در استان و مطالب خواندنی دیگر گنجانده شده است. سرمقاله این شماره نیز […]

هفته نامه عصر انتظار – دوشنبه ۲۷ آبان ۹۲

هفته نامه عصر انتظار – دوشنبه ۲۷ آبان ۹۲ .

هفته نامه مشتری – دوشنبه ۲۷ آبان ۹۲

هفته نامه مشتری – دوشنبه ۲۷ آبان ۹۲ .

ابتکار جنوب – یکشنبه ۲۶ آبان ۹۲

ابتکار جنوب – یکشنبه ۲۶ آبان ۹۲ .

هفته نامه عصر روشنگری – یکشنبه ۲۶ آبان ۹۲

هفته نامه عصر روشنگری – یکشنبه ۲۶ آبان ۹۲ .

دو هفته نامه ندای ایل – سه شنبه ۲۱ آبان ۹۲

 

هفته نامه نسیم دنا – سه شنبه ۲۱ آبان ۹۲

هفته نامه نسیم دنا – سه شنبه ۲۱ آبان ۹۲ (ویژه نامه درگذشت حبیب الله عسکر ولادی) .

هفته نامه آذرنگ – سه شنبه ۲۱ آبان ۹۲

هفته نامه آذرنگ – سه شنبه ۲۱ آبان ۹۲ .

ابتکار جنوب – دوشنبه ۲۰ آبان ۹۲

ابتکار جنوب – دوشنبه ۲۰ آبان ۹۲ .

هفته نامه عصر روشنگری – یکشنبه ۱۹ آبان ۹۲

هفته نامه عصر روشنگری – یکشنبه ۱۹ آبان ۹۲ .

ویژه نامه ابتکار – شنبه ۱۸ آبان ۹۲

ویژه نامه ابتکار – شنبه ۱۸ آبان ۹۲ .

دوهفته نامه زیبا قلم – پنج شنبه ۱۶ آبان ۹۲

دوهفته نامه زیبا قلم – پنج شنبه ۱۶ آبان ۹۲ .

هفته نامه نسیم دنا – چهارشنبه ۱۵ آبان ۹۲

هفته نامه نسیم دنا – چهارشنبه ۱۵ آبان ۹۲ .

هفته نامه عصر روشنگری – سه شنبه ۱۴ آبان ۹۲

هفته نامه عصر روشنگری – سه شنبه ۱۴ آبان ۹۲ .

دوهفته نامه چهره نما – سه شنبه ۱۴ آبان ۹۲

دوهفته نامه چهره نما – سه شنبه ۱۴ آبان ۹۲ .

ابتکار جنوب – دوشنبه ۱۳ آبان ۹۲

ابتکار جنوب – دوشنبه ۱۳ آبان ۹۲ .

ویژه نامه شرق – یکشنبه 12 آبان 92

ویژه نامه شرق – یکشنبه 12 آبان 92 .

هفته نامه عصر انتظار – یکشنبه ۱۲ آبانماه ۱۳۹۲

   

ویژه نامه ابتکار – شنبه ۱۱ آبان ۹۲

ویژه نامه ابتکار – شنبه ۱۱ آبان ۹۲ .

هفته نامه مشتری – چهارشنبه ۸ آبان ۹۲

هفته نامه مشتری – چهارشنبه ۸ آبان ۹۲ .

ابتکار جنوب – سه شنبه ۷ آبان ۹۲

ابتکار جنوب – سه شنبه ۷ آبان ۹۲ .

هفته نامه نسیم دنا – دوشنبه ۶ آبان ۹۲

هفته نامه نسیم دنا – دوشنبه ۶ آبان ۹۲ .

هفته نامه افکار مردم – دوشنبه 6 آبان 92

هفته نامه افکار مردم – دوشنبه 6 آبان 92 .

ویژه نامه ابتکار – یکشنبه ۵ آبان ۹۲

ویژه نامه ابتکار – یکشنبه ۵ آبان ۹۲ .

هفته نامه چهره نما – یکشنبه ۵ آبان ۹۲

هفته نامه چهره نما – یکشنبه ۵ آبان ۹۲ .

ابتکار جنوب – شنبه ۴ آبان ۹۲

ابتکار جنوب – شنبه ۴ آبان ۹۲ .

هفته نامه نسیم دنا – چهارشنبه ۱ آبان ۹۲

هفته نامه نسیم دنا – چهارشنبه ۱ آبان ۹۲ .

ابتکار جنوب – سه شنبه ۳۰ مهر ۹۲

ابتکار جنوب – سه شنبه ۳۰ مهر ۹۲ .

دوهفته نامه زیباقلم – سه شنبه ۳۰ مهر ۹۲

دوهفته نامه زیباقلم – سه شنبه ۳۰ مهر ۹۲ .

ماهنامه دانشجویی تکاپو – مهرماه 92

ماهنامه دانشجویی تکاپو – مهرماه 92 ماهنامه دانشجویی تکاپو ارگان ” تشکل وحدت اسلامی” دانشگاه علوم پزشکی یاسوج می باشد. .

هفته نامه آوای گچساران – هفته چهارم مهر 92

هفته نامه آوای گچساران – هفته چهارم مهر 92 .

ماهنامه وصال جاودان – مهرماه 92

ماهنامه وصال جاودان – مهرماه 92 .

هفته نامه عصر انتظار – یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۲

   

ابتکار جنوب – یکشنبه ۲۸ مهر ۹۲

ابتکار جنوب – یکشنبه ۲۸ مهر ۹۲ .

هفته نامه افکار مردم – یکشنبه 28 مهر 92

هفته نامه افکار مردم – یکشنبه 28 مهر 92 .

هفته نامه چهره نما – سه شنبه ۲۳ مهر ۹۲

هفته نامه چهره نما – سه شنبه ۲۳ مهر ۹۲ .

هفته نامه نسیم دنا – دوشنبه ۲۲ مهر ۹۲

هفته نامه نسیم دنا – دوشنبه ۲۲ مهر ۹۲ .

ویژه نامه ابتکار – دوشنبه ۲۲ مهر ۹۲

ویژه نامه ابتکار – دوشنبه ۲۲ مهر ۹۲ .

هفته نامه مشتری – یکشنبه ۲۱ مهر ۹۲

هفته نامه مشتری – یکشنبه ۲۱ مهر ۹۲ .

ابتکار جنوب – یکشنبه ۲۱ مهر ۹۲

ابتکار جنوب – یکشنبه ۲۱ مهر ۹۲ .

ویژه نامه ابتکار – شنبه ۲۰ مهر ۹۲

ویژه نامه ابتکار – شنبه ۲۰ مهر ۹۲ .

ابتکار جنوب – چهارشنبه ۱۷ مهر ۹۲

ابتکار جنوب – چهارشنبه ۱۷ مهر ۹۲ .

هفته نامه طریق جاوید – سه شنبه 16 مهر 92

هفته نامه طریق جاوید – سه شنبه 16 مهر 92 .

ویژه نامه ابتکار – سه شنبه ۱۶ مهر ۹۲

ویژه نامه ابتکار – سه شنبه ۱۶ مهر ۹۲ .

ویژه نامه ابتکار – دوشنبه ۱۵ مهر ۹۲

ویژه نامه ابتکار – دوشنبه ۱۵ مهر ۹۲ .

دوهفته نامه ندای ایل – یکشنبه ۱۴ مهرماه ۹۲

چهره نما – یکشنبه ۱۴ مهر ۹۲

چهره نما – یکشنبه ۱۴ مهر ۹۲ .

دوهفته نامه زیباقلم – یکشنبه ۱۴ مهر ۹۲

دوهفته نامه زیباقلم – یکشنبه ۱۴ مهر ۹۲ .

ابتکار جنوب – شنبه ۱۳ مهر ۹۲

ابتکار جنوب – شنبه ۱۳ مهر ۹۲ .

ویژه نامه استانی روزنامه قدس – پنجشنبه 11 مهر 92

ویژه نامه روزنامه قدس – پنجشنبه 11 مهر 92 .

هفته نامه گل زاگرس – دوشنبه ۸ مهر ۹۲

هفته نامه گل زاگرس – دوشنبه ۸ مهر ۹۲ .

ابتکار جنوب – دوشنبه ۸ مهر ۹۲

ابتکار جنوب – دوشنبه ۸ مهر ۹۲ .

هفته نامه نسیم دنا – شنبه ۶ مهر ۹۲

هفته نامه نسیم دنا – شنبه ۶ مهر ۹۲ .

هفته نامه عصر روشنگری – پنج شنبه ۴ مهر ۹۲

هفته نامه عصر روشنگری – پنج شنبه ۴ مهر ۹۲ .

ویژه نامه ابتکار – چهارشنبه ۳ مهر ۹۲

ویژه نامه ابتکار – چهارشنبه ۳ مهر ۹۲ .

ابتکار جنوب – دوشنبه ۱ مهرماه ۹۲

ابتکار جنوب – دوشنبه ۱ مهرماه ۹۲ .

دوهفته نامه افکار مردم – دوشنبه 1 مهر 92

دوهفته نامه افکار مردم – دوشنبه 1 مهر 92 .

ویژه نامه شرق – شنبه 30 شهریور 92

ویژه نامه شرق – شنبه 30 شهریور 92 .

ابتکار جنوب – شنبه ۳۰ شهریور ۹۲

ابتکار جنوب – شنبه ۳۰ شهریور ۹۲ .

پربازديد