www.K-B.ir

تاریخ انتشار : 1392/11/13

کد خبر: ۲۰۴۲۹۸

ساعت : 12:22

k-b.ir/204298

آسیب شناسی مهاجرت در گذار به مدرنیسم

سایت استان: محمدکاظم کریم نژادی

امروزه پدیده مهاجرت و تغییر مکان ها در جوامع گوناگون و در کشورهای مختلف امری رایج و عادی است. اما نوع ،اهمیت و سطح آن در بین افراد و جوامع گوناگون متفاوت است.از طرفی چون برنامه ریزی و مدیریت اجتماعی در عصر کنونی به هیچ وجه بر پایه الزام یا جبر نیست لازمه مدیریتی هدفمند و پژوهش محور را در محیط شهرهای توسعه یافته ایجاد کرده استبه عنوان مثال برنامه های خدمات عمومی و تامین اجتماعی و همچنین برنامه ریزی های شهری در کاربری های گوناگون مانند اختصاص و حمایت از کاربری پژوهشی در محیط شهری و به تبع آن جذبپژوهشگران و دانش پژوهان و اساتید پژوهشی در درون فضاهای مدیریت شهری باعث شکل گیری هویت و فضاهای گوناگون در قالب شهری می گردد. با توجه به تحلیل های جامعه شناختی و جمعیت شناختی شهری و در این راستا دو گونه سیاست جمعیتی وجود دارد ؛ یکی رویه سیاست تمرکز جمعیت، یا برنامه ریزی های شهری در قالب فضای کاربری شهری که موجب می شود افراد بسیاری از حوزه ها، طبقات و کاربری های گوناگون در درون یک محیط شهری جذب گردند. و دیگری سیاست پراکندگی جمعیت، یا برنامه ریزی های فردی است که در طی آن هر یک از افراد ساکن در ناحیه شهری یا غیرشهری طبق برنامه ریزی و خدمات خودساخته از شهرها به روستاها و یا مکان های منحصربفرد دیگر مهاجرت می کنند.

اما این پدیده در کشورهای مدرن و توسعه یافته شکل می گیرد و این سیر حرکت در کشورهای در حال توسعه به شکل دیگری و به صورت خودکار در جهت توسعه یا مدرنیزه شدن در حال جریان می باشد و در واقع به این شکل است که افراد از روستاها و مناطق غیر شهری برای دسترسی به خدمات شهریو یا بهره مندی از خدمات اشتغال بهتر به شهرها مهاجرت میکنند.به دلیل اینکه این جریان شهری وجهی غربی دارد و براساس اصول و موازین مدرنیته و توسعه غربی صورت می گیرد اگر در حوزه ی ابزارها و تکنولوژی ها موفقیت آمیز باشد ،قطعا در حوزه های فرهنگ و آداب و رسوم با چالش ها و مشکلات بسیاری روبه رو خواهد بود و یقینا کنار آمدن با فرهنگ و رسوم اجتماعی غربی همراه با مدرنیت کاری دشوار است و به همین دلیل است که پدیده هایی مانند فرهنگ روستایی را در شهرها مشاهده میکنیم که افراد بدون اطمینان از اشتغال شهری و صرفا به خاطر فرار از روستاها و یا سراب کاذب رفاه و خدمات شهری به شهرها مهاجرت می کنند و چون مسئولان مدیریت شهری با چنین رسوم و هنجارهای نهادینه شده ای روبه رو هستند کنترل و هدایت صحیح جریان فرهنگی نسل های گوناگون شهری کار آسانی نخواهد بود . این پدیده در استان ما به گونه ای دیگر است و سه شکل متفاوت بر اجتماع های شهری دارد یکی تاثیر اجتماعی ، یکی تاثیر اقتصادی و دیگری تاثیر فرهنگی می باشد. در زمینه اقتصاد ورود به مشاغلکاذب و هنجارشکن شهری مانند گرایش به اشتغال و استعمال مواد مخدر ومواردی از این قبیل می باشد. اما شکاف نسل ها و تعارض هویتی در میان اعضای خانواده آسیب های اجتماعی این مقوله می باشد بدین صورت که والدین با مولفه های هویت سنتی و فرزندان با مشخصه های هویتی مدرن شهری همیشه با یک دیگر در تقابل و تعارض هستند.اما تاثیر فرهنگی نقش مهمتری دارد که همراه داشتن فرهنگ روستایی و عدم موفقیتدر ارتباط با محیط و قشرهای گوناگون اجتماعی از آسیب های جدی می باشد که افراد سعی می کنند به صورت تصنعی الگوهای مدرن ارتباط شهری را به کار بگیرند که این برخلاف هویت فردی و من نوعی آنها می باشد.

کشورها و مناطقی که از سطح فرهنگی مطلوبی برخوردارند و از جریان سنتی فرهنگ خود چندان هم ناراضی نیستند،قطعا تلاش های آنها برای بهره مندی از نعمات توسعه با اقبال عمومی روبه رو نخواهد شد به دلیل اینکه نیروی محرکه ای که مردم را به جنبش وادارد هنوز پدید نیامده است و این شتاب برخورداری از درجات توسعه نیازهای جهانی ای خواهد بود که هرگونه تلاش برای تغییر از طرف مسئولین به منزله تصنعی بودن توسعه های اکتساب شده می باشد .بنابراین در این گونه جوامع،توده ها هویت فرهنگی خاص خود را دارند و مدنیت آن جامعه هم قطعا چیزی غیر از این فرهنگ توده نخواهد بود که بر جریان فرهنگ آن جامعه حاکم است و این یقینا موجب مقاومت سنتی توده ها از هر گونه تغییر خواهد شد.
در نتیجه هر جامعه سنت و جریان فرهنگی خاص خودش را دارد و قطعا الگو برداری از توسعه یک جامعه دربردارنده ی شرایط توسعه ای نخواهد بود و این ایجاب میکند که بومی سازی ها در راس الگو گیری ها برنامه ریزی شود هرچند الگوگیری ها در راس برنامه ریزی ها باشد.این سهولت اگر در جنوب شرق آسیا و یا روسیه سابق موجب توسعه های مهمی گردید اما این نشات گرفته از نفی کامل سنت بومی و سعی در ایجاد الگوی بومی غرب به جای بوم خودشان بود،هرچند که این توفیق به صورت همه جانبه برای آنها هم حاصل نشده است و این شکل در آن کشورها به صورت یک جمع بندی حاصل شد یعنی با تلفیق مدرنیسم و پست مدرنیسم و ایجاد دو طبقه سرمایه گذار و یقه دار شکل گرفت.

2 پاسخ به “آسیب شناسی مهاجرت در گذار به مدرنیسم”

  1. شاهین گفت:

    با سلام. نیاز جامعه به بیان چنین مسائل مهمی غیر قابل انکاره، حال اگر این مسایل با چنین دقتی موشکافی و سازماندهی بشه……….. ولی مثل همیشه باید گفت کو گوش شنوا………….

  2. حامد گفت:

    جالب بود حیف امروزه مسائلی به این مهمی در حاشیه هستند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.