www.K-B.ir

تاریخ انتشار : 1392/12/13

کد خبر: ۲۲۹۶۰۳

ساعت : 08:30

k-b.ir/229603

چرا سیاستمداران ما باید روزی هفت هشت بار از مردم معذرتخواهی کنند؟

سایت استان: سروش عربی

1. دکتر محمود سریع القلم استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی در سخنرانی اخیر خود با موضوع مبانی عملی عقلانیت با اشاره به اهمیت و ضرورت “معذرتخواهی” در بین افراد گفته است:” بیان این جمله که “من نمی دانم” یا “اشتباه کردم” برای بسیاری مشکل است.برای اولین بار در تاریخ ایران یک سیاستمدار از مردم عذرخواهی کرد و گفت من اشتباه کردم که این عمل بسیار خوب است.سیاستمداران ما باید روزی هفت یا هشت بار عذرخواهی کنند.مردم باید این عذرخواهی را بپذیرند”.

2. این مورد اشاره به عذرخواهی جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست جمهوری ایران به خاطر مشکلات پیش آمده در جریان توزیع سبد کالا دارد که رئیس جمهور از مردم رسماً معذرتخواهی نمود.اما این معذرتخواهی در بین سیاستمداران ایرانی قبل از روحانی نیز دیده میشود و شاید منظور سریع القلم از به کاربردن واژه” اولین بار” اشاره به این دارد که تا قبل از حسن روحانی هیچکدام از روءسای جمهور پیشین ایران مبادرت به این کار نکرده اند.

“معذرتخواهی” یک اقدام نیکو و یک سنت حسنه است که در آیات قرآنی و در روایات دیده میشود و در قرآن کریم 87 بار از توبه و معذرتخواهی سخن به میان آمده است. و این اشاره به اهمیت و جایگاه این مقوله دارد که میتواند در زندگی فردی، خانوادگی و در زندگی اجتماعی افراد نقش موثری را در تحکیم روابط ایفا نماید.اینکه افراد در پی انجام کاری، فعالیتی و یا دستوری که نتیجه ای رضایت بخش را در پی نداشته، قصور و کوتاهی خویش را بپذیرند و عذرخواهی نمایند میتواند تا حد زیادی از فشار خسارت وارده و یا نارضایتی موجود بکاهد. معذرتخواهی زمانی صورت میگیرد که فرد و یا مجموعه، انتقادات را بپذیرند و با قبول مسئولیت،”معذرتخواهی” را به “توجیه کردن” ترجیح دهند و گر نه زمانی که فرد حتی در مقابل انتقادات سازنده که در جهت اصلاح وضعیت بیان میشود نیز مقاومت نماید و نظر و ایده خود را برتر بداند هیچ تغییری در جریان امور رخ نخواهد داد و کما فی السابق عده ای باید تاوان کوتاهی،عدم دقت و لجبازی مجری کار را بپردازند. اما این امر مستلزم این است که فرهنگ معذرتخواهی در افراد یک جامعه نهادینه شود و این کار به عنوان یک ارزش قلمداد شود. چیزی که در غرب و در کشورهای آسیای جنوب شرقی بیشتر مشاهده میشود. عذرخواهی مسئولان ژاپنی از مردم به دلیل وقوع سونامی و عدم توانایی در رسیدگی بیشتر به مردم دقیقاً ناشی از این است که مسئولان انتقادپذیرند، در قبال کار انجام شده قبول مسئولیت میکنند، و اشتباه خود را توجیه نکرده بلکه “معذرتخواهی” را حتی برای آرام شدن جو روانی حاکم که باشد هم موثر میدانند. و این در حالیست که مسئولان ژاپنی در آن زمان به بهترین نحو ممکن وضعیت بحران زده مردم را مدیریت نمودند و رضایت خاطر مردمشان را فراهم کردند اما باز هم از آنجا که معذرتخواهی در فرهنگشان نهادینه و در بین مردم ژاپن درونی شده است آنرا بکار میبندند و نتیجه این کار همین ژاپن پیشرفته امروزی است.گرچه دکتر سریع القلم در جریان سخنرانی خود یک چیز کلی را عنوان نموده و در ذکر جزئیات آن دقت کافی ننموده اما باز هم مسئله بسیار مهمی را مطرح نموده است.اینکه ما ایرانیها در زندگی شخصی خویش هم حاضر نیستم در قبال یک اقدام نابجا هم اگر سر بزند از خانواده و دوستان و اقوام و آشنایان معذرتخواهی نمائیم.”معذرتخواهی” را در هر صورت “دون شأن” دانسته و از آن دوری میجوییم در آن صورت اینکه مدیری در رأس یک مملکت، وزیری، مدیرکلی بخواهد از مجموعه زیردست خود عذرخواهی نماید که بسیار سختتر و دشوارتر مینماید اما وقتی زیبایی این کار به چشم مردم بیاید و به عنوان یک فرهنگ در تمامی ابعاد زندگی مردم یک کشور شناخته شود آنگاه از قِبَل همین کار بسیاری از امورات سروسامان مناسب میگیرد.حسن روحانی با “عذرخواهی” از ایرانیان کاری را انجام داد که محمود احمودی نژاد در دوران 8 ساله ریاست خود بر دولت و در قبال اقدامات عجولانه، کارهای غیرکارشناسی، لغزشهای کلامی و خسارتهای جبران ناپذیری که بر اقتصاد و سیاست و فرهنگ این جامعه وارد نمود هیچگاه حاضر به یک عذرخواهی کوچک و یا بقولی یک عذرخواهی لفظی ساده نشد و در بیشتر اوقات همه چیز را به مخالفان دولت و منتقدان ربط میداد و فقط در پی توجیه عدم نتیجه گیری کارها و برنامه هایی بود که هزینه های هنگفتی را به کشور و بر ملت وارد میساخت.وقتی در رأس یک مجموعه یک مدیری نمیتواند و نمیخواهد که خطای خویش را بپذیرد و از موضع خود کوتاه بیاید و عذرخواهی نماید طبیعی است که مدیران زیر دست نیز تن به چنین کاری ندهند و شکست پروژه های اقتصادی، زیانهای مالی،فسادهای اداری و در نتیجه بی اعتمادی مردم به دولت را در پی داشته باشد.عذرخواهی یک مهارت برای زندگی است و کسانی که میتوانند و میخواهند که در جای مناسب و به موقع ضرورت از آن استفاده نمایند هم خود و هم دیگران را از فواید آنی و آتی آن منتفع میسازند؛ اینکه بلافاصله در پی قبول مسئولیت، تلاش برای جبران نواقص شروع میشود و در پی توقع و انتظاری که از بابت”معذرتخواهی” برای عموم ایجاد شده، بسیاری از کارها سروسامان میگیرد. اما در انجام یک کار و یک فعالیت و یک پروژه آنجا که برای یک جامعه و در سطح کلان طراحی و اجرا میشود، باید درجه حساسیت و میزان دقت در انجام آن به اندازه ای باشد که درصد خطا بسیار تقلیل یابد که صدمه، خسارت و آسیب مادی و معنوی را بوجود نیاورد که علاوه بر این پیامدها شخص یا یک مجموعه بخواهند” معذرتخواهی” نمایند.معذرتخواهی آخرین مرتبه انجام یک فعالیت درصورت بروز خطا باشد و اینکه نهایت تلاش و مساعی صورت گیرد که نتیجه مطلوب حاصل آید. و این متضمن این است که در انجام برنامه دقت نظر صورت گیرد و با کار کارشناسی تمامی ابعاد یک موضوع سنجیده شود.در جریان توزیع سبد کالا اگر تمام ابعاد این موضوع به درستی سنجیده میشد قطعاً آن وضعیت پیش نمی آمد. به اینکه اطلاع رسانی چگونه صورت پذیرد، چه افرادی را شامل شود، زمان و محل توریع کالاها به دقت مشخص شود، افراد بر چه اساسی و با چه ترتیبی برای دریافت سبد خود اقدام نمایند که موجب ازدحام نگردد، اینکه پنیر و تخم مرغ که کالاهای فاسدشدنی و شکستنی هستند آیا لزومی به قرار گرفتن در سبد دارند یا نه، و دهها مورد دیگر که اگر با صبر و حوصله و بدون عجله مورد بررسی و مدنظر قرار میگرفت قطعاً از مشکلات بوجود آمده می کاست اما بروز مشکلات منجر به بیان انتقادات و انتقاد پذیری دولت و احساس مسئولیت رئیس جمهور و دولت تدبیر و امید شد که در پی آن حسن روحانی لب به سخن گشود و از مردم” معذرتخواهی” کرد. عملی زیبا و بجا اما همین عمل زیبا اگر در بند”تکرار” گرفتار آید از ارزش و اهمیت آن کاسته میشود.اینکه ما در پی هرکار عجولانه و غیر کارشناسی و به دنبال نتایج به دست آمده از خطاهایی که میتوانست نباشد، معذرتخواهی کنیم دیگر جایی را برای اصلاح و تغییر امور باقی نخواهیم گذاشت.آنقدر دقت و حساسیت و تیزبینی لازم است تا کارها به حساب و کتاب انجام پذیرد که نیازی به “معذرتخواهی” نباشد نه اینکه اینقدر”معذرتخواهی” برای مدیران ما در پی هر اقدامی بصورت امری عادی درآید که روزی برسد که کار خود را با “معذرتخواهی”، “توجیه ” کنند و به قولی دردسر را از سر خود کم کنند.شاید دکتر سریع القلم باید اینگونه میگفت که سیاستمداران ما بخاطر 8 سال سخت و دشواری که بر ملت گذشت باید روزی هفت هشت بار از مردم معذرتخواهی کنند اما مواظب باشند که آن 8 سال گذشته است و الان دیگر یک “معذرتخواهی ” گفتن نیز باید حساب شده و بجا باشد.اینروزها اخباری مبنی بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها از ابتدای سال جدید به گوش میرسد و شایعاتی پیرامون قطع یارانه نقدی بعضی از افراد.اول اینکه اخبار این کار صرفاً از طریق سخنگوی اقتصادی دولت بیان شود تا از شایعه پراکنی جلوگیری شود و در مرحله بعد تمام ابعاد ریز و درشت این برنامه عظیم اقتصادی بررسی و مورد دقت قرار گیرد تا انشاأله هم مردم و هم دولت از فواید آن بهره مند گردند و جایی که درصد خطا کم باشد قطعاً نیازی به ” معذرتخواهی” هم نخواهد بود.”تدبیر” سرلوحه کار این دولت است و با برنامه ریزی و به دور از حواشی و جنجال سازی از بدو شروع به کار تاکنون فضای آرامی را در کشور حاکم کرده است و “امید” را به دلهای ایرانیان برگردانده اند. باشد که لبخند همواره قرین لبهای ملتی باشد که نام و نشان از سربلندی و افتخار دارند.

دسته بندی: آخرین اخبار / مقالات

کلید واژه‌ها:

5 پاسخ به “چرا سیاستمداران ما باید روزی هفت هشت بار از مردم معذرتخواهی کنند؟”

 1. یک شهروند گفت:

  ضمن تقدیر از مطلب ارزنده و دیدگاه مردم سالار شما. اینکه مسئولین اشتباهات خودشونو قبول کنند که کفری است عظیم . ولی خوب بالاخره باید از یک جایی شروع کرد . ولی به قول شما نباید این امر لوس شود.

 2. فتاح یوسفی گفت:

  معذرتخواهی دکتر روحانی دهن تمام منتقدان را بست.روحانی قابل مقایسه با احمدی نژاد نیست و منطق و عقلانیت در رفتار ایشان کاملا پیداست و اگر این رفتار به همه مسئولین تسری یابد قطعا به میزان بسیاری زیادی رفتار مدیریتی آنان تغییر پیدا میکند.درود بر شما

 3. مهدخت محمودی گفت:

  مقاله بسیار پربار و جالبی بود. به امید روزی که این بزرگواران اصلاح اشتباهاتشان را نیز یاد بگیرند.

 4. سعیدبخشوده گفت:

  باسلام و درود به اقای عربی .تشکر دارم بخاطر مطلب زیباتون.البته اقایون در 8سال گذشته بلایی به روز مملکت اوردن که با معذرت خواهی دردی دوا نمیشه.فقط خدا میداند چند سال باید گرسنگی بکشیم تا اقتصاد نابود شده درست بشه

 5. عارف گفت:

  ممنون آز مقاله ی شما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.