ارسال مطلب به سایت استان کهگیلویه و بویراحمد

شماره تماس دفتر سایت استان کهگیلویه و بویراحمد: ۰۲۱۸۸۱۹۶۹۱۷ (سایت استان در حال حاضر در استان کهگیلویه و بویراحمد دفتر ندارد.)

  • پرکردن تمام قسمتها اختیاری است، و اطلاعات وارد شده بصورت محرمانه نگهداری می شوند.
    * لطفا جهت انتشار فوری مطلب با شماره 09127390814 تماس بگیرید.
  • برای ارسال خبر، مقاله، لینک وبلاگ یا وب سایت جهت بخش معرفی وب سایتها، معرفی اشخاص و چهره های استان یا کمک در نگارش فصلهای کتاب استان از فرم زیر استفاده کنید.
  • وارد کردن شماره تماس اختیاری است و تنها برای تایید خبرهای فوری مورد نیاز می باشد.
  • برای پیگیری سریعتر مطالب ارسالی خود می توانید با تحریریه سایت استان تماس بگیرید.

 

شماره تماس دفتر سایت استان کهگیلویه و بویراحمد: ۰۲۱۸۸۱۹۶۹۱۷ (سایت استان در حال حاضر در استان کهگیلویه و بویراحمد دفتر ندارد.)

پرکردن تمام قسمتها اختیاری است، و اطلاعات وارد شده بصورت محرمانه نگهداری می شوند.
* لطفا جهت انتشار فوری مطلب با شماره 09127390814 تماس بگیرید.
برای ارسال خبر، مقاله، لینک وبلاگ یا وب سایت جهت بخش معرفی وب سایتها، معرفی اشخاص و چهره های استان یا کمک در نگارش فصلهای کتاب استان از فرم زیر استفاده کنید.

 

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

ایمیل

موضوع

متن

انتخاب فایل

وارد کردن شماره تماس اختیاری است و تنها برای تایید خبرهای فوری مورد نیاز می باشد.
برای پیگیری سریعتر مطالب ارسالی خود می توانید با تحریریه سایت استان تماس بگیرید.

ایمیل:

صاحب امتیاز: پیام پرهیز

مدیرمسوول: محمد ذکاوت

سردبیر:
محمود آرام

200x208
پربازديد
200x208