آبشار منج

بزرگداشت هفته میراث فرهنگی در کنار پل تاریخی پاتاوه + تصاویر

وحدتی رئیس میراث فرهنگی شهرستان دنا نیز در جواب سؤال خبرنگار سایت استان در مورد سد خرسان 3 که در صورت اجرا روستای ده پائین سادات محمودی به عنوان یک گنجینه بزرگ به زیر آب خواهد رفت، گفت: از مهمترین وظایف میراث فرهنگی، حفاظت و صیانت از مواریث تاریخی و فرهنگی است و تاکنون استعلام و یا مکاتبه ای در مورد سد خرسان 3 دریافت نشده است و شک نکنید که به هیچ عنوان جواب میراث فرهنگی جهت تخریب و به زیر آب رفتن این گنجینه میراث فرهنگی، مثبت نیست.

پربازديد