آبفار

چه کسی بی قانونی می کند؟ آب و فاضلاب روستایی،آبدار یا مردم

هوا که گرم می شود صدای مشترکان آب و فاضلاب در می آید. برخی از کم آبی می نالند و برخی از قبض های آنچنانی که برایشان صادر می شود. اهالی روستای باگ که در ماه های گذشته چندین بار نسبت به رقم قبضهایشان اعتراض کرده بودند این بار نیز به بازرسی استانداری آمدند  و […]

پربازديد