آب انبارهای ایران

«محیط زیست و آب انبارهای ایران و استرالیا»

سایت استان: دکتر محمود دهقانی در کشورهائی که سکونت داشته یا به آن ها سفر کرده ام بیش از هر چیز به محیط زیست و طرح های معماری بویژه معماری تاریخی آن کشورها علاقه مند بوده ام و در همه جا به این دو مورد فرهنگی بیشتر دقت داشته ام. چه در روزگارجوانی در اروپا […]

پربازديد