آب سپاه

یک فاجعه محیط زیستی دیگر؛ قطع و زخمی کردن 600 بلوط در مناطق حفاظت شده دنا+ تصاویر

قامت خمیده درختان چند هزار ساله بلوط در مناطق حفاظت شده ‘آب سپاه’ و ‘دشت رز’ دنا و مشاهده فاجعه زیست محیطی در این منطقه از سوی سودحویان، دل هر دوستدار طبیعتی را رنجانده است.

پربازديد