آب منطقه ای

آغازعملیات اجرایی پیست قایقرانی رودخانه بشار

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای درباره انحراف رودخانه بشار قبل از پل های ورودی شهر یاسوج گفت:این تغییر مسیر موقتی برای خشک کردن جلبک های کف رودخانه است. به گزارش سایت استان رسول فرهادی افزود:سرمایه گذار بخش خصوصی که قصد دارد پیست قایقرانی ایجاد کند برای زیر سازی و فراهم کردن […]

پربازديد