آب منطقه ای استان

کهگیلویه و بویراحمد تشنه نشسته بر دریا/ سدهای بی سود به نام استان به کام دیگران

سایت استان: شریف اسلامی اگرچه کهگیلویه و بویراحمد بر دریای آب نشسته اما خود تشنه مانده و از این منبع عظیم نتوانسته آنگونه که باید بهره ببرد تا برخی روستاها و شهرهایش در گرمای تابستان در عطش آب بمانند و زمینهای زراعی و درختان باغی اش برای قطره ای آب به آسمان چشم بدوزند. کهگیلویه […]

پربازديد