آب و فاضلاب روستایی استان

برترین پروژه دولت تدبیر و امید استان متعلق به کدام سازمان است/سازمانی که در هفته دولت افتتاحی نداشت!!!

از حیاتی ترین سازمان ها شرکت های فعال در زمینه آب هستند که وجود خشکسالی های اخیر و اهمیت مدیریت منابع آبی حساسیت عملکرد این شرکت ها را دوچندان کرده است. آنطور که از زبان مسئولان (از جمله فرماندار و مدیریت بهداشت شهرستان بویراحمد) گفته شده آب و فاضلاب روستایی از نظر سرعت عملکرد و […]

پربازديد