آتسوچی هیسامیچی

تفکر مردم زاگرس نشین نسبت به حفظ منابع طبیعی بهتر شده است

پژوهشگر و کارشناس آژانس همکاری بین المللی ژاپن (جایکا) در پروژه مدیریت مشارکتی جنگل ها و مراتع حوزه زاگرس گفت:حفاظت از منابع طبیعی با محوریت مردم در ایران به ویژه در جنگل ها و مراتع حوزه زاگرس گسترش یافته است. به گزارش سایت استان، آتسوچی هیسامیچی روز چهارشنبه در آیین برگزاری نخستین همایش ملی جنگل […]

پربازديد