آجم کهگیلویه

در جایی که از فیش‌های نجومی خبری نیست و مرمانش چشم انتظار یارانه‌اند

در روزگاری که فیش‌های نجومی کلیدواژه رسانه‌های خبری شده است، مردمانی از جنس درد در دورترین نقطه کهگیلویه زندگی می‌کنند که سهم آن‌ها از سفره انقلاب یک‌کاسه ماست و یک لقمه نان است، اما همین مردم همچنان وفادار به نظام، انقلاب و ولایت‌اند.

پربازديد