آذربارگون

نقدی بر یادداشت “پوزش فرمانداری مهربان اما فاقد اقتدار مدیریتی”‎

خدمت برادر عزیز جناب آقای آذربارگون بی‌گمان نقد به عنوان عاملی اصلاحی و پیش برنده و بالنده به برنامه ریزان، سیاستگزاران، مدیران و مجریان مجال بازنگری، همه‌سو نگری و واقعیت نگری می‌بخشد و جلوی بسیاری از ریزش‌ها و دوباره کاری‌ها را می‌گیرد. بنابراین نقد کردن دیگران و نقد پذیرفتن از دیگران در کنار یکدیگر سازنده […]

پربازديد