آذرنگ

اولین پزشک استان هستم / بازوی اطلاعاتی اصل چهارم(ترومن) در فارس فعال بود

سایت استان: دکتر ساعد حسینی می‌گوید خوش‌شانسی اش این بوده که پدرش جزء اولین معلمان استان بود. در سال 1331 آقای پروفسور حسابی، وزیر فرهنگ دکتر مصدق با شهامت و ایثاری کم‌نظیر و در‌حالی‌که هیچگونه راه ارتباطی در استان وجود نداشت با هواپیمای دو نفره آمد و 6 نفر را با صلاحیت لازم به عنوان […]

هفته نامه آذرنگ – سه شنبه ۲۱ آبان ۹۲

هفته نامه آذرنگ – سه شنبه ۲۱ آبان ۹۲ .

هفته‌نامه آذرنگ – چهارشنبه ۱۷ آبان‌ماه

پربازديد