آذر گشسب

محمدی نسب سرپرست سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری یاسوج شد

هاشم محمدی نسب شهردار ناحیه دو شهر یاسوج با حفظ سمت ، سرپرست سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شد. به گزارش سایت استان کهگیلویه وبویراحمد، شب گذشته با استعفای الهام آذرگشسب مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری موافقت شد و به دنبال آن سرپرست جدید این سازمان امروز معرفی و منصوب شد. از چند هفته پیش […]

پربازديد