آراسته

قدردانی مردم سی سخت از اقدامات بهداشتی و درمانی

سایت استان: جمعی از مردم شهر سی سخت با ارسال متنی برای سایت استان، از اقدامات آقای آراسته در مدت کوتاه تصدی مسئولیت شبکه بهداشت و درمان سی سخت تشکر کردند. متن نامه در پی می آید: به نام خدا من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق خدا را شاکریم که همزمان با شروع و […]

پربازديد