آرام آبانگاه

گزارش کامل از هم اندیشی کهگیلویه و بویراحمدی های مقیم تهران

امروز عصر در دانشگاه تهران به همت گروهی از دانشجویان هم استانی “هم اندیشی کهگیلویه و بویراحمدی های مقیم تهران” با حضور جمع زیادی از دانشجویان و مسئولین استانی برگزار شد.

پربازديد