آرزو غلامی گنجه

“روز زن و یادداشتی در دفاع از مردها”

سایت استان: آرزو غلامی گنجه 1-  پرسش: من 3 ماه پیش ازدواج کردم و همسرم بعد از عقد به خانه مادرش رفت و بابت مهریه از من شکایت کرده است. آیا با توجه به این‌که ایشان خانه و زندگی را ترک کرده و از ابتدا هم قصد زندگی کردن با من را نداشت می‌توانم مهریه […]

پربازديد