آزمایشگاه

تنگ نظری‌های عده‌ای خاص مانع پیشرفت استان شد

سایت استان: عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی استان می گوید: تنگ نظری های عده ای خاص در طول هشت سال گذشته مانع پیشرفت استان شده است. دکتر بهروز یزدانپناه در گفتگویی اختصاصی با سایت استان گفت: علیرغم اینکه کارهای بزرگی در برخی حوزه ها صورت گرفت اما رقابتهای قومی و منطقه‌ای، مظلومیت استان و […]

پربازديد