آسیب های اجتماعی و فرهنگی

تعداد خودکشی زیاد نیست اما نباید اپیدمی شود

مسائل اجتماعی حالت اپیدمی دارد و اگر جلوی آن گرفته نشود از کنترل خارج می‌شود. این را معاون رفاهی وزیر کار عنوان کرد و افزود: برای اینکه جلوی خودکشی‌های سریالی در این استان را بگیریم نیاز است همه با هم بسیج شوند. به گزارش سایت استان کهگیلویه و بویراحمد، میدری اضافه کرد: نظام اداری ایران […]

تکدی گری آبستن آسیب های اجتماعی در گچساران

دست طمع چو پیش کسان می کنی دراز       پل بسته ای که بگذری از آبروی خویش هجوم متکدیان فصلی با عنوان کولی‌ها در گچساران، این شهرستان را علاوه بر مشکلات بهداشتی، در معرض آسیب‌ها و ناهنجاری‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی قرار داده است.   حضور زنان کولی و گدایان بر سر چهارراه و قرار گرفتن جلوی […]

پربازديد