آصف رستم نژاد

«فیلسوف شفاهی بویراحمد»

سایت استان: آصف رستم نژاد او را ندیده بودم،اما نام و نشانش را بارها شنیده بودم. در اسفند ماه هفتاد و سه در جلسه ای به مناسبت آشتی کنان(خون بری) که در روستا بنا بر سنت پسندیده به جا مانده،از ایل و ایلیاتی تشکیل شده بود،ایشان هم یکی از مدعوین بود.با قامتی بلند،نگاهی نافذ ،گام […]

«انتخاب عقلانیت در اسارت قومیت»

سایت استان: آصف رستم نژاد* ارسطو در کتاب سیاست می گوید:خانواده نخستین اجتماعی است که وجودش ضروری است وخانواده کانونی است که شکل گیری آن به انگیزه طبیعی صورت گرفته نه به عمد و اراده.یکی از نخستین انگیزه های طبیعی شکل دهنده خانواده میل به بقا و تداوم نسل بوده است،این تمایل به حکم طبیعت و […]

«انتخاب سهل و ممتنع بویراحمد»

سایت استان: آصف رستم نژاد* «ان الله لا یغیر ما یقوم و لا یغیر ما بانفسهم» خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی دهد مگر انکه ان قوم خود اراده کند. پرداختن به نوع نظام سیاسی و حکومت در جوامع بشری مختص زمان حال نیست و به دوران طلایی یونان باستان و فلاسفه بزرگی […]

پربازديد