آفرینش های ادبی حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد

کاهش گرایش مردم به اشعار فولکلور و محلی

سایت استان: مدیر واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد گفت: شعر و ادبیات هر روز از فضای عمومی جامعه دورتر می شود و در فضای مجازی گسترش می یابد. محسن خرامین افزود: هم اکنون در عرصه جامعه شاهد رکود شعر و ادبیات هستیم و از طرفی می بینیم فضای شعر به سمت […]

پربازديد