آقای رضا توفیقی! رفیق با عرضه نمی‌خواهید؟

آقای رضا توفیقی! رفیق با عرضه نمی‌خواهید؟

تازه انقلاب شده بود و انقلابیون مراکز متعددی برای بازداشت و محاکمه عوامل رژیم سابق در سراسر کشور به راه انداخته بودند. یکی از این مراکز، یکی از بازیگران فعال سینمای دوران پهلوی را احضار کرد. آن بازیگر بی نوا را، که به شدت ترسیده بود، به اتاق تاریکی بردند و به او اعلام کردند […]

پربازديد