آمادگی جسمانی

برگزاری کلاس مربیگری آمادگی جسمانی درجه 3 بانوان در دهدشت

سایت استان: کیوان سروش مقدم یک دوره کلاس مربیگری آمادگی جسمانی درجه 3 ویژه بانوان در شهر دهدشت مرکزشهرستان کهگیلویه برگزار شد. این کلاس با همکاری اداره ورزش وجوانان شهرستان وزیر نظر هیأت همگانی شهرستان کهگیلویه وبا حضور بیش از 30 ننفر از استانهای فارس خوزستان وکهگیلویه وبویراحمد از تاریخ 20 اسفند آغاز وتا تاریخ […]

پربازديد