آمار بیکاری

تازه ترین نرخ بیکاری کشور و صدرنشینی استان!

بازگشت اقتصاد ایران به رکود موجب شد نرخ بیکاری در تابستان امسال با ۱٫۴ درصد افزایش به ۱۰٫۹ درصد برسد. طبق جدیدترین آمار منتشر شده از نرخ بیکاری بازهم استان کهگیلویه و بویراحمد در بالاترین رده ها از لحاظ بیکاری قرار گرفت. براساس چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار تابستان ۹۴ مرکز آمار ایران نرخ […]

شیوه‌ای جدید برای ضابطه مند نشان دادن استخدام‌ها !

مدتی است که در استان موضوع جالب توجهی در حال طرح و ایده پردازی است که اگر مسئولان استانی درباره آن چاره اندیشی نکنند، ممکن است زمینه ساز بی عدالتی در استخدام نیروی انسانی خارج از چارچوب و ضوابط شده و نوعی به ظاهر ضابطه مندی را در استان پایه ریزی کنند. دو اظهار نظر […]

پربازديد