آمار مجرد ها در کهگیلویه و بویراحمد

نگاه آماری به دختران و پسران ازدواج نکرده در استان

سایت استان:  بر پایه اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، بیش از شش هزار نفر از مردان بین 30 تا 40 سال کهگیلویه و بویراحمد و بیش از 18 هزار نفر از دختران بین 25 تا 35 سال استان هرگز ازدواج نکردند. بیش از پنج هزار نفر از مردان 30 تا 34 سال […]

پربازديد