آمایش سرزمین

آمایش سرزمین و برنامه ریزی توسعه

سایت استان: سید چمران موسوی مفاهیم ترقی، تحول، رشد، پیشرفت و گسترش در حقیقت، گر چه حرکتی در جهت بهبود اوضاع و شرایط موجود یک جامعه را مد نظر قرار دارد، اما به نسبت، توسعه از معانی و مفاهیم محدودتری برخوردارند. توسعه در مفهوم، حرکت به سمت بهبودی و تغییر شرایط از وضع کنونی به […]

انتقاد استاندار از آمارهای متناقض مدیران

سایت استان: استاندار کهگیلویه و بویراحمد از وضعیت آماردهی برخی مسئولان این استان انتقاد کرد و گفت: تناقض در آمارها و اعلام آمارهای متفاوت از زبان چند مسئول، نتیجه‌ای جز بدبینی برای مردم و جامعه ندارد. سید حسین صابری عصر دوشنبه در کارگروه طرح آمایش سرزمینی کهگیلویه و بویراحمد افزود: ارائه به موقع آمار و […]

پربازديد