آمایش عمرانی

رشد۴۰درصدی بودجه عمرانی

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد از اتمام فاز نهایی مطالعات آمایش استان تا پایان سال جاری خبرداد.

پربازديد