آموزشكده فنی‌وحرفه‌ای دختران ياسوج

برگزاری کارگاه‌های آموزشی مبارزه با اعتیاد در آموزشکده فنی‌وحرفه‌ای دختران یاسوج

 کارگاه های آموزشی مبارزه با اعتیاد در آموزشکده فنی وحرفه ای دختران یاسوج برگزار شد. به گزارش سایت استان به نقل از روابط عمومی این آموزشکده، در اجرای نشست مشترک شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان آموزشکده فنی وحرفه ای دختران یاسوج در تاریخ ۱۸/۱۲/۹۳ تعداد ۳ کارگاه آموزشی پیشگیری اولیه از اعتیاد توسط کانون نرجس خاتون […]

پربازديد