آموزش عکاسی

همایش و کارگاه آموزشی عکاسی و نورپردازی در یاسوج

سایت استان: همان گونه که به نیکی آگاهی دارید، هنر عکاسی که از شاخه های پر هواخواه هنرهای تجسمی است در چند سال گذشته با پیشرفت دنیای دیجیتال، جهشی آشکار داشته است و پیامد آن با خواست فزاینده و روزافزون حرفه ای ها و نسل نو عکاسان روبرو شده است. از این رو نورنگار با […]

پربازديد