آموزش وپرورش كهگیلویه

کسب 70 رتبه برتر فرهنگی و آموزشی توسط آموزش و پرورش دهدشت

سایت استان: مدیرآموزش وپرورش کهگیلویه گفت: در سال گذشته آموزش و پرورش این شهرستان 70 رتبه برتر فرهنگی و آموزشی کسب کرده است. ‘فریدون فاطمی زاده’ رتبه های کسب شده را شامل کسب رتبه مدارس برتر دراستان و راه یافتن به مرحله کشوری، رتبه اول المپیاد دانش آموزان دراستان، رتبه اول استانی در عملکرد آموزشی […]

پربازديد