آموزش و پرورش بويراحمد

اختصاص 110 آموزشگاه برای اسکان مسافران نوروزی در بویراحمد

سایت استان: مدیرآموزش وپرورش بویراحمد درنشست توجیهی مدیران وخدمتگزاران این مدارس در یاسوج گفت: این تعداد شامل 800کلاس بصورت کاملاً تجهیز- نیمه تجهیز وعادی است که از 29 اسفند تا 12 فروردین آماده اسکان میهمانان نوروزی است. مدیرآموزش وپرورش بویراحمد درنشست توجیهی مدیران وخدمتگزاران این مدارس دریاسوج گفت: این تعداد شامل 800کلاس بصورت کاملاً تجهیز- […]

پربازديد