آموزش و پرورش عشایر

«جواد بهرام» معاون آموزش و پرورش عشایر استان شد

طی حکمی از سوی هادی زارع پور مدیرکل آموزش و پرورش استان، «جواد بهرام» به عنوان معاون توسعه و پشتیبانی آموزش و پرورش عشایر استان منصوب شد. به گزارش سایت استان، جواد بهرام 41 ساله دارای مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد است. رئیس واحد حسابداری آموزش و پرورش دنا،کارشناس حسابداری آموزش و پرورش بویراحمد و مدیر […]

“اسماعیل رضایی” رئیس آموزش و پرورش عشایر استان شد

سایت استان: با حکم مدیرکل آموزش و پرورش استان، اسماعیل رضایی به عنوان رئیس آموزش و پرورش استان منصوب شد. به گزارش سایت استان، رضایی 45 ساله پیش از این به عنوان مسئول آموزش نهضت سواد آموزش فعالیت می کرد. پیش از وی محمد جهان عهده دار این مسئولیت بود. مراسم معارفه روز سه شنبه […]

پربازديد