آن سو تر از سیاست

تمکین به نظر شورای هماهنگی، شاخص ما برای اصلاح طلب بودن کاندیداها است

این فعال سیاسی در رابطه با مهمترین فعالیت های این شورا، اظهار کرد: با توجه به نزدیک شدن به انتخابات مجلس، دستور کار سراسری شوراهای هماهنگی در تمام کشور حول این موضوع شکل گرفته و مهمترین برنامه های ما در همین راستا است. رسیدن به اجماع و معرفی کاندیدای واحد در همه حوزه ها از اصلی ترین کار هایی است که شورای هماهنگی باید انجام دهد.

“آن سو تر از سیاست”

سایت استان: امید نوروزی اصل ( مطلبی احتمالا بدون خواننده !) امکان زیستن هست ولی این گونه زیستن زندگانی نیست (آلدوس هاکسلی) در میان معرکه سیاست- “نرمش قهرمانانه ی” مخالفان دیروز اصلاحیون- اعتدالیون- رفسنجانیون، جهت حفظ موقعیت خود و تلاش مذبوحانه اهالی موسوم به اصلاحاتچی در سهم بردن از تقسیم غنائم ناگهانی نازل شده – […]

پربازديد