آن چه گذشت و آن چه مي گوييد/ جوابيه ای به آقاي مرادي

آن چه گذشت و آن چه می گویید/ جوابیه ای به آقای یوسف مرادی

سایت استان: بعد از انتشار مصاحبه آقای رضاتوفیقی در سایت استان و نقد آقای “سید یوسف مرادی” بر این مصاحبه، آقای “اسلام رسایی نسب” از مخاطبان سایت استان، مطلبی را در نقد مطالب آقای مرادی برای ما فرستاده اند که در راستای رسالت خبری و اطلاع رسانی سایت استان در پی می آید: انگیزه نگارش […]

پربازديد