آگهی استخدام بانک مسکن استان کهگیلویه و بویراحمد

آگهی استخدام بانک مسکن استان کهگیلویه و بویراحمد

سایت استان: بانک مسکن با استعانت از خداوند متعال و به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود از بین افراد واجد شرایط (برادران و خواهران) استخدام می نماید. بانک مسکن با استعانت از خداوند متعال و به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود از محل سهمیه استخدامی شماره۲۲۰/۹۱/۱۶۷۴ مورخ […]

پربازديد