آگهی استخدام بانک کشاورزی

نسخه اشتباه برای استان در بخش کشاورزی پیچیده اند

مدیرکل جهاد کشاورزی استان معتقد است بحران بی آبی در کشور آن قدر جدی شده است که همان نسخه کشوری را برای استان کهگیلویه و بویراحمد که کمبود آب ندارد هم پیچیده اند و تخصیصی برای استان در نظر نگرفته اند. به گزارش سایت استان جعفر گوهرگانی گفت:بخش کشاورزی در دنیا بیشترین میزان آب را […]

آگهی استخدام بانک کشاورزی برای پذیرش 34 نفر در استان

سایت استان: بانک کشاورزی در نظر دارد براساس ضوابط و مقررات استخدامی و اخذ مجوزهای مربوطه ، از بین افراد واجد شرایط در مقطع تحصیلی لیسانس ، نیروی انسانی مورد نیاز شعب خود را برای مشاغل امور بانکی مطابق جدول مندرج در این سایت پس از کسب موفقیت در مراحل آزمون کتبی، مصاحبه عمومی و […]

پربازديد