آیت‌الله مدرس

با عبای دین، قبای سیاست نخرید

این روزها مصادف باسالروز شهادت آیت‌الله مدرس است. روزی که به افتخار و احترام آن شهید بزرگوار، «روز مجلس» می خوانندش. شهید مدرس، نماد و نشانه نماینده ای شجاع بود. او ناظری صادق و با تدبیر بود و هیچ گاه هم مقهور قدرت و مسحور ثروت صاحبان زور و زر نشد. تهدید و تطمیع نه […]

پربازديد