آیت الله پوش

مجمع هیئت کشتی استان، بیرون از گود، کُشتی را لِنگش کردند

سایت استان: آیت اله پوش در تاریخ 11 اردیبهشت 93 مجمع هئیت کشتی استان کهگیلویه وبویراحمد با هدف انتخاب رئیس هئیت کشتی در یاسوج برگزار گردید. بر اساس اساسنامه هئیت های ورزشی، اعضای مجمع هئیت کشتی را می بایست دبیر هئیت که دبیر مجمع نیز می باشد، انتخاب نماید. اما در جلسه خبرهای دیگری بود و […]

سیاست زدگی ورزش استان جایگزین نگرش ورزشی شده است

سایت استان: آیت الله پوش* بی تردید نجات ورزش استان در استفاده از تیم مدیریتی است نه انتخاب مدیر کل به تنهایی، مدیر کل که ؟؟؟… .عجالتاً و دلسوزانه از آقای استاندار میخواهیم که تصمیم گیری برای مدیریت ورزش استان را به ورزشی ها بسپارند نه به سیاسیون. زیرا کارنامه سیاسیون در ورزش برای همگان […]

پربازديد