آیت اله پوش

آقای استاندار! وضع حال ورزش بدخیم و بحرانی است

سایت استان: آیت اله پوش* اکنون که فرصتی دیگر فراروی اصلاح خواهان و اعتدال گرایان قرار گرفته تا مدیریت ورزش استان را به دست اهلش بسپارند، توصیه هایی ضروری، دلسوزانه و بر حسب وظیفه، که بیش از 27 سال تجربه ام در ورزش استان است، از روی خیر خواهی خدمت استاندار محترم و مجمع نمایندگان استان […]

پربازديد