آیلان

«لالایی برای آیلان»

لالایی برای آیلان- سیمین طاهری بویراحمدی برای آیلان ، کودک آوار ه ی کُرد. لا لا ، لا لایی ای سبز دلبندم گرما بخش زمستانم رایحه ی خوش بهارانم نسیم خوش تابستانم   لا لا ، لایی دشت مملو از گلزارم آهوی کوهسارم چشمه ی زلال و روانم لا لا لا لا ای رود دلبندم […]

« کسی برای آیلان لالایی نخواند»

سیدیوسف مرادی قطعه شعر زیر را به یاد آیلان و صدهها هزار کودک آواره سوری و عراقی سروده است که در پی می‌آید: هیتلر عضو فیس بوک شده است کمپین راه انداخته: یک مهاجر خوب یک مهاجر مرده است! اما آیلان مهاجر نبود آیلان یک فرشته است از دریا آمده تا صورت پلید جهان را […]

پربازديد