آیلان کردی

این خانه قشنگ است ولی خانه ما نیست…

سایت استان:محمد زرین در چند روز اخیر یک عکس به لیست «عکسهایی که جهان را تکان داد »افزوده شد. «آیلان» کودک سه ساله‌ای که پیکر بی‌جانش بر ساحل دریای اژه چون گُل به گِل نشست و توسط یکی از روزنامه های ایران لقب «زیباترین غریق جهان» را به خود اختصاص داد. آیلان تنها یکی از 250/000 نفری […]

پربازديد