ابتکارجنوب

روزنامه ابتکارجنوب- چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۳- شماره ۲۲۳

   

روزنامه ابتکارجنوب-سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۳ – شماره ۲۲۲

       

روزنامه ابتکارجنوب- دوشنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۳- شماره ۲۲۱

   

روزنامه ابتکارجنوب- شنبه ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۳- شماره ۲۲۰

   

روزنامه ابتکارجنوب- دوشنبه ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۳ – شماره ۲۱۸

         

روزنامه ابتکارجنوب- یکشنبه ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۳ – شماره ۲۱۷

         

روزنامه ابتکارجنوب- شنبه ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۳- شماره ۲۱۶

         

روزنامه ابتکارجنوب- ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۳ – شماره ۲۱۵

             

روزنامه ابتکارجنوب- سه شنبه ۱۴ بهمن ماه- شماره ۲۱۴

           

روزنامه ابتکارجنوب- شنبه ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۳- شماره ۲۱۲

           

روزنامه ابتکارجنوب- ۷ بهمن ۱۳۹۳- شماره ۲۱۱

 

روزنامه ابتکارجنوب- شنبه ۴ بهمن ماه ۱۳۹۳- شماره ۲۰۸

     

روزنامه ابتکارجنوب- ۶ بهمن ماه ۱۳۹۳ – شماره ۲۱۰

 

روزنامه ابتکارجنوب- یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۳ شماره ۲۰۹

     

روزنامه ابتکارجنوب- سه شنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۳ شماره ۲۰۷

                   

روزنامه ابتکارجنوب – دوشنبه ۲۹ دی ماه ۱۳۹۳ شماره ۲۰۶

         

روزنامه ابتکارجنوب- یکشنبه ۲۸ دی ماه ۱۳۹۳- سال دوم شماره ۲۰۵

               

روزنامه ابتکارجنوب- شنبه ۲۷ دی ماه ۱۳۹۳- سال دوم شماره ۲۰۴

   

روزنامه ابتکار جنوب- دوشنبه ۲۲ دی ماه ۱۳۹۳ سال دوم شماره ۲۰۲

   

روزنامه ابتکار جنوب- یکشنبه ۲۱ دی ماه ۱۳۹۳ سال دوم شماره ۲۰۱

           

روزنامه ابتکار جنوب- شنبه ۲۰ دی ماه ۱۳۹۳ سال دوم شماره ۲۰۰

روزنامه ابتکار جنوب- چهار شنبه ۱۷ دی ماه ۱۳۹۳ سال دوم شماره ۱۹۹

               

روزنامه ابتکار جنوب- سه شنبه ۱۶ دی ماه ۱۳۹۳ سال دوم شماره ۱۹۸

 

روزنامه ابتکار جنوب- دوشنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۹۳ سال دوم شماره ۱۹۷

                 

روزنامه ابتکار جنوب- یکشنبه ۱۴ دی ماه ۱۳۹۳ سال دوم شماره ۱۹۶

         

روزنامه ابتکار جنوب- دوشنبه ۸ دی ماه ۱۳۹۳ سال دوم شماره ۱۹۳

   

روزنامه ابتکار جنوب- شنبه ۱۳ دی ماه ۱۳۹۳ سال دوم شماره ۱۹۵

                 

روزنامه ابتکار جنوب- سه شنبه ۹ دی ماه ۱۳۹۳ سال دوم شماره ۱۹۴

                 

روزنامه ابتکار جنوب- یکشنبه ۷ دی ماه ۱۳۹۳ سال دوم شماره ۱۹۲

       

روزنامه ابتکار جنوب- شنبه ۶ دی ماه ۱۳۹۳ سال دوم شماره ۱۹۱

                 

روزنامه ابتکار جنوب – چهارشنبه ۳ دی ماه ۱۳۹۳

روزنامه ابتکار جنوب- چهارشنبه ۳ دی ماه ۱۳۹۳ سال دوم شماره ۱۹۰

وعده دولتهای مختلف به خبرنگاران در حد شعار باقی مانده است

سایت استان: سرپرست مجموعه رسانه های ابتکار در استان گفت: وعده های داده شده به خبرنگاران در خصوص مسایل شغلی و معیشتی در دولتهای مختلف در حد شعار باقی مانده  و هیچ گاه عملی نشده است. به گزارش سایت استان، حسن وکیلی  در گفتگوی اختصاصی در دفتر سایت استان افزود: وقتی حرف از خبرنگاران می […]

ابتکار جنوب – یکشنبه ۷ اردیبهشت ۹۳

ابتکار جنوب – یکشنبه ۷ اردیبهشت ۹۳ (سال دوم – شماره ۹۳) .

فرهنگ مذموم «کر زبونی» در استان

سایت استان: کریم بنام ستاد برگزاری مراسم هفته زن، با حضور تعدادی از زنان شاغل در ادارات کهگیلویه و بویراحمد به ریاست فتاح محمدی برگزار شد. در این ستاد که زنان دعوت شده به آن، از دردهای بزرگ جامعه زنان کمتر گفتند و به مسائل روتین اداری بسنده شد، و حرف‌ها و برنامه‌هایی که این […]

ابتکار جنوب – دوشنبه ۸ مهر ۹۲

ابتکار جنوب – دوشنبه ۸ مهر ۹۲ .

پربازديد